Wetsontwerp woonstbetreding moet fors aangescherpt worden

Huidig ontwerp is stap achteruit

Vandaag hervat de ministerraad naar verluidt de discussie over het wetsontwerp inzake woonstbetreding, dat het (opnieuw) mogelijk moet maken om illegalen die zich in woningen verschansen te intercepteren. Men zal zich herinneren dat dit dossier enkele maanden geleden door MR on hold was gezet, nadat daartegen in Wallonië en Brussel door de immigratielobby een nooit geziene hetze was ontketend.

Dit wetsontwerp kwam er nadat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in 2014 een noodkreet had geslaakt dat het voor haar onmogelijk is om illegalen het land uit te zetten wanneer die zich verschuilen in een woning. Daartoe was/is immers toestemming van een onderzoeksrechter nodig, maar die weigeren doorgaans daar hun medewerking aan te verlenen. DVZ was daarom uitdrukkelijk vragende partij om dit zónder een bevel van een onderzoeksrechter mogelijk te maken.

Het wetsontwerp dat Theo Francken in 2017 indiende, en dat hem overigens door CD&V en minister van Justitie Geens was voorgedicteerd, komt daar echter helemaal niet aan tegemoet. Het handhaaft niet alleen de tussenkomst van de onderzoeksrechter – net datgene waar DVZ van af wilde – maar is er bovendien door allerlei onrealistische procedurevoorschriften ook nog eens op gericht om illegalen die zich in woningen verschuilen alle kansen te geven om vooralsnog aan de DVZ te kunnen ontsnappen. Dit is met andere woorden een bijzonder zwak wetsontwerp, dat zijn doel volledig zal voorbijschieten.

Voor het Vlaams Belang moet de discussie in de ministerraad dan ook niet gaan over nóg een verdere afzwakking van dit wetsontwerp, maar wél over een forse aanscherping ervan. Zoals uit de recente peiling van VRT/De Standaard blijkt, is immers niet minder dan 71% van de Vlamingen akkoord dat woonstbetreding van illegalen mogelijk moet zijn. N-VA moet op dat vlak in de ministerraad dus op haar strepen staan. Het Vlaams Belang wil de N-VA daarbij alvast een helpende hand toesteken en dient vandaag nog een aantal amendementen in om van het wetsontwerp inzake woonstbetreding een écht instrument te maken voor de DVZ om illegalen in woningen te intercepteren.