“Vlaams Belang is een democratische partij”

Uitgeverij Egmont opnieuw op de Boekenbeurs en nu ook lid van de beroepsvereniging GAU.

Bij arrest van 15 oktober 2018 verklaarde het Hof van Beroep te Antwerpen niet alleen het hoger beroep van Boek.be en GAU tegen uitgeverij Egmont en de auteurs Pas en Annemans ongegrond, maar het Hof verklaarde het hoger beroep van uitgeverij Egmont, Pas en Annemans gegrond.

Het Hof stelde vast dat zowel Boek.be als GAU de uitgeverij Egmont en de auteurs Pas en Annemans discrimineerden wegens hun politieke overtuiging.

Het Hof stelt vast dat Boek.be en GAU ten onrechte beweren dat Vlaams Belang racistische of discriminerende tendenzen zou vertonen. Net zoals het Openbaar Ministerie in zijn advies komt het Hof bijgevolg tot de conclusie dat Vlaams Belang een democratische partij is. In zijn arrest stelt het Hof uitdrukkelijk (pag.22) dat de overwegingen van Boek.be en GAU over het verleden van het Vlaams Blok niets ter zake doen.

Het Hof veroordeelt niet alleen Boek.be om de uitgeverij Egmont op elke boekenbeurs te laten staan, maar veroordeelt ook de GAU om Egmont toe te laten als lid van deze vereniging die de beroepsbelangen behartigt van de Vlaamse en Brusselse uitgevers.

Zowel Boek.be als GAU worden veroordeeld tot schadevergoeding aan uitgeverij Egmont, Pas en Annemans.

Bovendien wordt Boek.be veroordeeld tot een dwangsom van 500.000 euro als zij nu nog Egmont durft weigeren op de Boekenbeurs. GAU wordt ook veroordeeld tot een dwangsom indien zij Egmont verder weigert als lid van de beroepsvereniging.

Boek.be en GAU worden veroordeeld tot alle proceskosten.

“Na de Procureur-Generaal in zijn advies stelt nu ook het Hof van Beroep in haar eindarrest ontegensprekelijk dat mijn partij Vlaams Belang op geen enkele wijze racistisch of discriminerend is. Er bestaat dus geen enkele reden om het anti-democratisch cordon sanitaire te handhaven. Wie in deze periode van lokale coalitievorming meent verder aan uitsluiting te moeten doen, kan ik aanraden het arrest eens door te nemen”, stelt Barbara Pas in een reactie.