Drugsvondsten in gevangenissen jongste twee jaar fors toegenomen

Drugs in onze gevangenissen zijn al geruime tijd een oud zeer. Uit gegevens die ik bij minister van Justitie Geens opvroeg, blijkt evenwel dat het probleem de jongste twee jaar blijkbaar exponentieel is toegenomen.

Reeds enkele jaren voert de politie controleacties op het bezit van drugs uit in de gevangenissen door middel van drugspreventiehonden. Deze acties zijn de jongste jaren enigszins opgedreven, van circa 200 controleacties in 2014 tot ongeveer 300 acties in 2017.

Het meest opvallende gegeven daarbij is echter dat het aantal ‘hits’ de jongste twee jaar fors is toegenomen. Daar waar in 2014 en 2015 in resp. 45% en 44% van de controles drugs werden ontdekt, steeg dit percentage in 2016 en 2017 naar resp. 70% en 63%.

Er is duidelijk een evolutie vast te stellen naar een hoger interceptiepercentage. Wat de oorzaak daarvan is zou verder onderzocht moeten worden, maar de eerste mogelijke verklaring die mij daarbij te binnen schiet, is dat het drugbezit en dus het druggebruik in onze gevangenissen de jongste jaren fors is toegenomen.

Er zijn nog andere opvallende vaststellingen. Is het aantal intercepties fors gestegen, dan is de hoeveelheid onderschepte drugs flink gedaald. In 2014 werd in totaal 2,4 kilo gevonden, in 2015 was dan 1,9 kilo, terwijl het in 2016 nog maar om 800 gram ging en in 2017 om 1,1 kilo.

Ik veronderstel dat hieruit mag worden afgeleid dat tegenwoordig veel meer kleinere hoeveelheden worden onderschept, terwijl het de jaren ervoor wellicht om grotere hoeveelheden ging per interceptie. We zien overigens ook duidelijk een verschuiving in de soorten drugs die werden onderschept. Hoe dan ook kan ik hier alleen maar uit afleiden dat onze gevangenissen zo lek zijn als een zeef en dan hebben we het overigens niet alleen over drugs, maar ook over andere verboden goederen zoals GSM’s. Ik denk dat de minister van Justitie en de beleidsmakers toch eens goed moeten nadenken waar ze mee bezig zijn, want met het massaal kweken van drugsverslaafden in onze gevangenissen is onze samenleving absoluut niet gebaat. Een strenger controle- en toezichtsysteem op wie en wat de gevangenissen binnenkomt lijkt mij dan ook absoluut noodzakelijk te zijn als we willen vermijden dat uit onze gevangenissen, na het uitzitten van hun straf, massa’s drugsverslaafden worden vrijgelaten. Want dat is gewoon vragen om nieuwe moeilijkheden.