Terreuraanval Brussel is resultaat van lakse Geens-filosofie

De grenzen van het aanvaardbare zijn niet bereikt, ze zijn overschreden. Dat blijkt uit de mesaanval van een moslimterrorist op een politieagent op de Brusselse Kolenmarkt. 

Nadat eerder dit jaar in Luik een terrorist met een angstaanjagende voorgeschiedenis dodelijke slachtoffers maakte, is er vandaag het vervolgverhaal. Een man viel een agent aan met een mes, terwijl hij luidkeels ‘Allah Akbar’ riep. Als bij wonder vielen er geen dodelijke slachtoffers. Het is  de kroniek van een aangekondigde aanslag, zoals er wellicht nog vele zullen volgen. Tenminste als we niets doen aan ons immigratiesysteem én aan onze strafuitvoering.Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand die veroordeeld is voor zware feiten  de mogelijkheid krijgt om de gevangenis vroegtijdig te verlaten om opnieuw hetzelfde te kunnen doen? Een rechtstaat dient de veiligheid te garanderen, niet te hypothekeren.

Door de man vrij te laten, ondanks negatief advies van het parket, bewijst de strafuitvoeringsrechtbank haar eigen disfunctioneren. Vooral het feit dat justitieminister Geens na verschillende precedenten, halsstarrig weigert om het systeem te hervormen, is een doorn in het oog. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen.  Het kalf zit integraal gebonden bij de minister. De filosofie van Geens is volledig gericht op besparen. Door gedetineerden vroeger vrij te laten komt er budgettaire ruimte vrij en dienen er geen gevangenissen te worden bijgebouwd. Zolang hij daar niet van die ontwrichtende gedachtegang afstapt, staat de volgende aanslag van een ex-gedetineerde in de sterren geschreven. Zijn woorden van medeleven zullen daar helaas niets aan veranderen.