Belgenfabriek blijft op volle toeren draaien

Niveau bereikt peil van Verhofstadt II

36.215. Dat is het aantal buitenlanders dat afgelopen jaar Belgische papieren in de schoot kreeg geworpen na een naturalisatie of een nationaliteitsverwerving.

Hoewel sommige media aangaven dat het om een licht dalende trend ging ten opzichte van 2017, blijven de cijfers uitzonderlijk hoog. Hoger zelfs dan onder de regeerperiode Di Rupo. Onder de PS’er kregen jaarlijks gemiddeld 31.506 buitenlanders de Belgische nationaliteit, terwijl dat onder Francken steeg tot 33.386 ‘nouveaux Belges’. Hiermee komt Francken op het niveau van de regering-Verhofstadt II, die met zijn Snel-Belgwet met Belgische identiteitskaarten smeet. Het is cynisch dat de grootste criticasters van Verhofstadt er in vier jaar niet in slaagden een breuk te maken met het verleden.

Daarom pleiten wij voor een échte verstrenging van de verwerving van de Belgische nationaliteit, door enkel nog de naturalisatieprocedure te weerhouden. Naturalisatie moet opnieuw een gunst worden die men moet verdienen. Belg kan men enkel worden als men hier minstens 10 jaar ononderbroken verblijft, volledig geïntegreerd is, een loyaliteitsverklaring aflegt en slaagt in een burgerschapsproef, die onder meer de kennis van de streektaal toetst. Tevens moet afstand worden gedaan van de andere nationaliteit die men heeft.Alleen op die manier kan een einde worden gesteld aan de tsunami nieuwe Belgen die dit land de jongste decennia overspoelt.