Laksheid Franstalige rechters ondermijnt correct asielbeleid

“Dit bewijst opnieuw dat de communautaire breuklijn niet alleen door de politiek en de media loopt, maar ook door de magistratuur.” Dat zegt Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas in een reactie op het onderzoek van het Franstalige tijdschrift Alter Echos. 

Het magazine kwam tot de bevinding dat asielzoekers twee keer meer kans hebben op erkenning als vluchteling wanneer een Franstalige rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over hun dossier oordeelt dan wanneer een Vlaamse rechter dat doet. Nederlandstalige rechters volgen in 88,5 procent van de beroepszaken de asielweigering van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bij Franstalige rechters is dat 49 procent.

Binnen de advocatuur en de magistratuur is het een publiek geheim dat Franstalige rechters veel lakser omspringen met de rechtsregels dan hun Nederlandstalige collega’s. In Halle-Vilvoorde is de tomeloze laksheid van Franstalige rechters al jaren een doorn in het oog. Anderstalige beklaagden kiezen in strafzaken systematisch voor Franstalige rechters omdat ze lakser optreden dan Vlaamse rechters. “Sterk recherchewerk wordt daardoor nutteloos en het demotiveert de politiediensten”, aldus Barbara Pas. “De verschillen in opvattingen tussen Vlamingen en Franstaligen zijn zo groot dat ze elk rechtvaardig, laat staan kordaat, justitiebeleid in de weg staan”, besluit Pas.