Vlaams Belang wil einde aan vijf jaar durende communautaire stilstand

 “Grondwet voor herziening vatbaar verklaren, mag slechts eerste stap zijn.”
 

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat nu ook de N-VA wil dat de volledige Grondwet voor herziening vatbaar verklaard wordt. Aangezien het Vlaams Belang eind vorig jaar hiertoe zelf reeds een voorstel indiende, spreekt het voor zich dat onze partij zich in deze kwestie als een bondgenoot zal opstellen.

Ondertussen blijft evenwel de vaststelling dat het voorstel wel enigszins vreemd klinkt voor een partij die zonder bezwaren in een regering stapte die de ‘communautaire kwestie’ voor vijf jaar in de diepvries stopte – meteen ook zowat het  enige voornemen waar deze regering zich steeds strikt aan heeft gehouden.

Het Vlaams Belang heeft dan ook zijn bedenkingen bij de wel rijkelijk laat herwonnen Vlaamse reflex van de N-VA en stelt zich vragen bij de geloofwaardigheid van een partij die de kiezer vandaag belooft wat ze gisteren naliet te doen.

Deze bedenkingen nemen evenwel niet weg dat het Vlaams Belang zich volledig kan vinden in de vraag om de volledige Grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Het Vlaams Belang wijst er echter op dat dit slechts een eerste stap kan zijn. Fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas: “De Grondwet voor herziening vatbaar verklaren is één zaak. Er nadien bij de regeringsvorming ook een punt van maken, is een andere. “

Hoe men het ook draait of keert: het feit dat bijna vijf jaar lang over de zogenaamde communautaire problemen werd gezwegen, betekent niet dat ze zijn verdwenen. De communautaire stilstand – die voor Vlaanderen feitelijk neerkomt op een achteruitgang – moet eindelijk worden doorbroken.