16 procent meer asielaanvragen dan in 2018

Het aantal asielaanvragen zit opnieuw in een stijgende lijn. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Commissariaat -Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Waar het aantal asielaanvragen in augustus 2018 op 15.153 stond, zijn er dat vandaag 17.511. Goed voor een stijging van 16 procent.  

De kern van de zaak is volgens Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas dat de asielinstroom in dit land meer wordt beheerd dan beheerst. De nieuwe crisiscijfers verbazen Pas dan ook allerminst. “Dit is een verderzetting van het lakse asielbeleid zoals we dat al vijf jaar kennen. De ministernamen zijn hier en daar veranderd maar het beleid is hetzelfde gebleven”, klinkt het.   

De toename van het aantal asielaanvragen in België is volgens Pas des te opvallend gezien de illegale immigratie naar Europa eerder terugloopt. Terwijl het aantal asielaanvragen in de EU daalt, blijkt België in toenemende mate een aantrekkelijke bestemming. Volgens Pas is naast onze sociale zekerheid ook de hoge erkenningsgraad een van de voornaamste oorzaken waarom asielzoekers steeds vaker België als favoriete aankomstbestemming verkiezen. Die bedroeg in 2018 net geen 50 procent. In Frankrijk is dat met ‘amper’ 24 procent minder dan de helft.

In het kader van de federale formatie legt de Vlaams Belang-politica alvast een aantal concrete maatregelen op tafel die wel een impact zouden kunnen hebben. Zo pleit Pas voor een verstrenging van de wet op de gezinshereniging voor asielzoekers, het drastisch optrekken van het aantal plaatsen in de terugkeercentra en een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid.