Vlaams Belang wil politieke benoemingen Grondwettelijk Hof afschaffen

“Samen met N-VA en PVDA kan Vlaams Belang deze bedenkelijke benoemingscaroussel halt toe roepen.”

Het Partijbestuur van de sp.a heeft aangekondigd dat mevrouw Kherbache wordt voorgedragen voor een zitje in het Grondwettelijk Hof. Zondag raakte al bekend dat Ecolo mevrouw Khattabi zal voordragen voor een eerdere vacature bij het Hof.

Het Vlaams Belang stelt met verbazing vast dat partijen die in eigen land zeggen te protesteren tegen politieke benoemingen gretig het spel meespelen. Meer nog: partijen die in Europa luid toeteren tegen de zogenaamd “politiek benoemde rechters” in Polen struikelen nu zowat over elkaar om in eigen land rechters in het Grondwettelijk Hof te gaan benoemen.

Volgens de sp.a heeft Kherbache recht op het zitje omdat het om de vervanging van een partijgenoot gaat (Erik Derycke, die op pensioen gaat). Vlaams Belang fractievoorzitter Barbara Pas: “Is men bij de sp.a de jongste verkiezingsuitslag al vergeten? Met welk recht denkt een partij die amper 10% van de Vlaamse stemmen haalt deze functie nog op te mogen eisen? De arrogantie van machtspartijen zoals de SP.a kent werkelijk geen grenzen.”

Het Vlaams Belang wil dan ook in het federaal parlement een debat ten gronde voeren over de politieke benoemingen in het Grondwettelijk Hof. Als de vrijgekomen functie één politieke familie toekomt, is dat op basis van de verkiezingsuitslag wel de Vlaams-nationale familie! Maar los daarvan wil het Vlaams Belang vooral het debat voeren over de afschaffing van de politieke benoemingen in het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof is de instantie bij uitstek die politiek neutraal zou moeten zijn. Zolang het systeem van politieke benoemingen wordt aangehouden, is dat echter niet mogelijk.

Barbara Pas: “Iedere kandidaat moet minstens 2/3de van de stemmen in de Senaat of Kamer halen. Ik roep de N-VA en de PVDA dan ook op om samen met het Vlaams Belang tegen de voordracht van Khattabi en Kherbache te stemmen. Met 21 van de 60 Senaatzetels en 55 van de 150 Kamerzetels kunnen deze politieke benoemingen geblokkeerd worden. Daarnaast zal het Vlaams Belang de nodige wetgevende initiatieven nemen om de politieke benoemingen voor het Grondwettelijk Hof af te schaffen en te komen tot een objectief systeem waarbij leden van het Hof benoemd worden op basis van bekwaamheid, en niet op basis van hun politieke kleur.”