“Verlinden wil grootste politie-eenheid van Vlaams-Brabant verfransen”

“Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is zinnens Franstalige agenten in te zetten op de luchthaven van Zaventem. Dat zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Onze partij zal zich ten stelligste verzetten tegen dit nefaste voornemen.”

Om een tekort aan Nederlandstalige agenten weg te werken wil Verlinden Franstalige agenten structureel inzetten in onze nationale luchthaven (luchtvaartpolitie Brussel Nationaal – LPA Brunat). “Meer bepaald zal er een Franstalige afdeling worden opgericht van LPA Brunat, de grootste politie-eenheid van de provincie Vlaams Brabant, of zal deze dienst tweetalig worden gemaakt. Met inbegrip van een hoger kader van Franstalige officieren”, aldus Pas. “Het spreekt vanzelf dat dit totaal onaanvaardbaar is.”

Maar ook juridisch kan het voornemen niet door de beugel, gelet op artikel 4 van de Grondwet dat België indeelt in vier taalgebieden en gelet op de taalwet in bestuurszaken.

“Op termijn zal Verlindens kortzichtige gemakkelijkheidsoplossing enkel grote problemen geven”

“Ik heb overigens de minister onlangs gewezen op de problematiek van het uitschrijven van Franstalige processen-verbaal aan inwoners uit het Nederlandse taalgebied”, vervolgt Pas. Voor het Vlaams Belang is de oplossing voor het huidige tekort aan Nederlandstalige agenten zeker niet het inzetten van Franstaligen in het Nederlandse taalgebied. “Men moet daarentegen intensieve wervingscampagnes bij de Vlamingen houden en desgevallend het statuut aantrekkelijker maken zodat zich meer kandidaten aanmelden.”

De Vlaams Belang-fractie diende een interpellatie in tot minister Verlinden. “Ik wil van de juriste Verlinden vernemen op welke juridische gronden ze haar plannen denkt te kunnen realiseren, en hoe ze een en ander meent te kunnen rijmen met de Grondwet en met de taalwet in bestuurszaken”, besluit Pas. “En ik heb ook geïnformeerd naar het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in deze materie. We zullen deze zaak op de voet blijven volgen.”