Vlaams Belang: “Herstart contactberoepen nú!”

Het Vlaams Belang toont zich tevreden dat nu ook andere partijen stilaan pleiten voor een heropstart voor de niet-medische contactberoepen. Na een eerdere oproep van het Vlaams Belang tonen nu ook N-VA, MR en de PS zich eindelijk bereid om mensen in contactberoepen binnen afzienbare tijd weer de mogelijkheid te geven hun job uit te oefenen. “Waar wachten regeringspartijen MR en PS nog op?”

Toen de kapperszaken vorig jaar opnieuw de deuren mochten openen, werden heel wat veiligheidsmaatregelen getroffen en inspanningen gedaan om veilig te kunnen werken. Die inspanningen werden door de federale regering echter niet beloond en beantwoord met een tweede, langdurige sluiting. Dit vanaf oktober tot nu, met geen einde in zicht. De partij heeft dan ook begrip voor de aanhoudende kritiek vanuit de sector.

“We zijn verheugd dat andere partijen nu ook beginnen in te zien dat een verlenging van de verplichte sluiting voor niet-medische contactberoepen niet langer houdbaar is”, aldus Vlaams Belang volksvertegenwoordigers Reccino Van Lommel en Ellen Samyn die zowel in de commissie Economie als in de commissie Sociale Zaken de bevoegde ministers hierover zullen ondervragen.

Met hun aanhoudende vragen willen de twee Vlaams Belangers de druk opvoeren om de vele tienduizenden mensen uit de sector “eindelijk weer reële hoop te kunnen geven om eerstdaags hun activiteiten te kunnen hervatten. Een heropening die voor heel wat ondernemers, na een loodzwaar jaar, levensnoodzakelijk is.”