“Huidig ontwerp pandemiewet niet aanvaardbaar”

Het Vlaams Belang heeft verschillende fundamentele bedenkingen bij het ontwerp van pandemiewet, dat deze middag in de Kamer eindelijk besproken wordt. “Na zovele maanden wachten is het goed dat er eindelijk een ontwerp is”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Nu wil men het echter heel snel en gejaagd afhaspelen, wat ook niet positief is. Er is nog veel werk aan, bijvoorbeeld waar het gaat om de parlementaire controle.”

Vandaag staat in de commissie Binnenlandse zaken de verdere bespreking geagendeerd van het ontwerp van pandemiewet, dat vorige week door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan de Kamer van volksvertegenwoordigers werd overgemaakt. “We stellen vast dat in het voorliggende ontwerp, onder andere met betrekking tot de strafdifferentiëring, rekening werd gehouden met de talrijke geformuleerde adviezen van deskundigen en met de opmerkingen van het Vlaams Belang”, aldus Pas. “Dit was noodzakelijk, maar nog steeds zijn er bij tal van zaken fundamentele verbeteringen nodig.”

“Dit ontwerp van pandemiewet zet de poort open voor misbruiken”

“Niet alleen de zeer ruime definitie van het begrip epidemische noodsituatie, maar ook het gebrek aan tegensprekelijk parlementair debat en controle zorgt ervoor dat misbruiken in de toekomst niet vallen uit te sluiten”, aldus nog Pas. “Ook het feit dat in bepaalde gevallen het federale niveau zonder toestemming van de deelstaten kan ingrijpen in het beleid dat tot de bevoegdheden van deze laatsten behoort, is voor ons niet aanvaardbaar.”

“Om hieraan tegemoet te komen heeft onze fractie alvast acht amendementen op het ontwerp van pandemiewet ingediend”, besluit Pas. “Uitgebreide controlemogelijkheden van het parlement op de regering zijn in dit land nooit een overbodige luxe.”