Vlaams Belang wil snelle behandeling wetsvoorstel om politieke zelfbediening te stoppen

Het weekmagazine Knack berekende dat het personeel dat gewezen ministers nog vijf jaar op kosten van de belastingbetaler in dienst mogen houden, zowat 112.000 euro per jaar en per ex-minister kost – of 1 miljoen per jaar in totaal. Het Vlaams Belang diende reeds in augustus 2019 een wetsvoorstel in om het ter beschikking stellen van medewerkers aan gewezen ministers en staatssecretarissen af te schaffen. Maar dat wetsvoorstel werd intussen nog steeds niet besproken in de Kamer. De partij klopt op tafel opdat hier snel verandering in zou kunnen komen.

“Men kan zich heel wat vragen stellen over het nut en de noodzaak van deze regeling en vooral of deze moreel wel te verantwoorden is”, zo reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas. “We zien immers niet in waarom voormalige ministers of staatssecretarissen, die geen enkele bestuurlijke verantwoordelijkheid meer dragen, nog een beroep zouden moeten kunnen doen op personeel dat door de gemeenschap wordt betaald.”

Pas over nieuwste cijfers zelfbediening: “Onaanvaardbare graaicultuur”

“Het inzetten van personeel betaald door de gemeenschap voor private aangelegenheden getuigt van een onaanvaardbare graaicultuur”, vervolgt Pas. “En zelfs indien de betrokkenen nog een of ander publiek politiek mandaat zouden vervullen, bijvoorbeeld als parlementslid, dan is het ter beschikking stellen van medewerkers in het kader van de vernoemde regeling evenmin verantwoord. In dat geval beschikken de betrokkenen immers in de regel al over medewerkers, zij het dan op basis van andere regelingen.”

Vorige legislatuur beloofde de regering-Michel na een gelijkaardig wetsvoorstel van het Vlaams Belang reeds om het probleem aan te pakken, maar deze belofte werd nooit uitgevoerd. Het Vlaams Belang diende daarom in 2019 opnieuw een wetsvoorstel in om een einde te maken aan deze vorm van politieke zelfbediening. “Een zelfbediening waarbij zowat alle partijen – van Open Vld tot N-VA – zich schuldig aan maken”, besluit Pas. Het Vlaams Belang hoopt nu dat het wetsvoorstel snel zal worden besproken en goedgekeurd. ”Een dergelijke besparing van zowat 5 miljoen euro per legislatuur zou in deze crisistijd meer dan welgekomen zijn. En niet meer dan logisch!”