Dit land mag geen strijdtoneel zijn voor conflicten Midden-Oosten

Het Vlaams Belang stoort zich aan de twee maten en twee gewichten die men in dit land hanteert in de aanpak van betogingen. Een voorbeeld hiervan was gisteren te zien in onze grootsteden, waar verscheidene honderden mensen op straat kwamen om de Palestijnen in het verre Gaza te steunen. “De import van uitheemse conflicten is een van de bijzonder gevaarlijke gevolgen van de ons opgedrongen multicultuur”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “En kenmerkend bij pro-Palestijnse manifestaties is steeds weer de weigering om ertegen op te treden, zelfs als het gaat om niet-toegelaten betogingen waarbij alle coronaregels worden overtreden.”

“Gewelddadige conflicten waar we niets mee te maken hebben worden al langer naar onze contreien geïmporteerd”, stelt ook Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang), die hierover minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zal ondervragen. “De polarisatie tussen verschillende hier aanwezige bevolkingsgroepen neemt op die manier toe, en het spreekt voor zich dat dit gevaren inhoudt voor de veiligheid op ons grondgebied.” Het Vlaams Belang vindt het ook eigenaardig dat vooral vele Turken en Marokkanen hier te lande zich geroepen voelen om voor de Palestijnen op straat te komen. “Het staat hen uiteraard vrij om zich een mening over een conflict te vormen, maar er zijn vragen te stellen over deze Arabische loyaliteiten.”

“Voor wie een Arafatsjaal draagt is er geen waterkanon of pepperspray, maar wordt in dit land eerder een rode loper uitgerold”

Het Vlaams Belang stelt zich ook ernstig vragen bij de sterk uiteenlopende aanpak van betogingen in dit land. “In het Gent van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is het ondertussen al zover gekomen dat een verboden betoging met 700 deelnemers ongemoeid wordt gelaten, terwijl mensen die er tijdens een bijeenkomst in de privésfeer de sociale afstandsregels van 1,5 meter overtreden, al vervolgd worden”, aldus Pas. “En wat een enorm verschil in behandeling met manifestaties van Vlaams-nationalisten in dit land. In Mechelen werden vier manifestanten van Voorpost onmiddellijk opgepakt wegens het – volledig coronaproof – ontrollen van een spandoek. Er hangen het viertal, dat momenteel correctioneel vervolgd wordt voor hun geweldloze actie, gevangenisstraffen boven het hoofd.”

“Conflicten waar ook ter wereld kunnen niet in dit land worden uitgevochten”, besluit Pas. “En voor wie meent in onze straten te moeten protesteren, moeten dezelfde regels gelden en worden toegepast die gelden voor iedereen.”