“Stemrecht Vlamingen in buitenland nu eindelijk invoeren”

Het Vlaams Belang hekelt dat Vlamingen die in het buitenland wonen nog steeds niet kunnen deelnemen aan de Vlaamse verkiezingen. Zo liet Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) recent nog verstaan dat hij niet kan garanderen dat de federale overheid van de wet in kwestie werk maakt, iets waar het Vlaams Belang geen genoegen mee kon nemen. Het was pas nadat Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) Jambon dinsdag hierover aan de tand voelde, dat hij zich plots wel kon engageren om de kwestie aan te kaarten tijdens een volgende overleg met de federale regering. Fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) ondervroeg woensdag ook al minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de kwestie.

Wie Belg is en in het buitenland woont, kan mits aanvraag deelnemen aan de federale of Europese verkiezingen, maar niet aan de verkiezingen voor een deelstaatparlement. Daarvoor moet men gedomicilieerd zijn in de deelstaat. Vlamingen die in het buitenland wonen, kunnen dus niet deelnemen aan de Vlaamse verkiezingen. “Nochtans bepaalt het regeerakkoord van de Vlaamse regering dat zij ervoor zal ijveren om dat stemrecht te realiseren”, aldus Slagmulder. “Bovendien werd in 2020 een wetsontwerp ter zake goedgekeurd in de Senaat. Het voorstel is echter niet meer door de Kamer geraakt. Dit is een beslissing die federaal moet worden uitgevoerd.”

“De federale regering moet nu schakelen om de wet door te voeren en druk uitoefenen zodat Wallonië niet langervoor stemrecht in het buitenland een stok in de wielen steekt”

Volgens het Vlaams Belang moet de Federale regering dan ook eindelijk eens initiatief nemen in dat dossier. Op de vraag van Pas naar een stand van zaken, kwam Verlinden niet verder dan dat een bijhorend onderzoek nog moet worden uitgevoerd binnen de regering. “Ik had graag een timing gehoord, want zo lang kan dat niet duren aangezien in de vorige legislatuur al een wetsontwerp klaar lag”, repliceerde Pas. “Dit onderzoek had dus al gebeurd moeten zijn, zodat men al een versnelling hoger had kunnen schakelen. Wij wachten er immers al enige tijd op.” In 2015 al werd in het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goedgekeurd die de federale regering vroeg om er werk van te maken.

Het Vlaams Belang zal erop toezien dat het tegen de volgende verkiezingen eindelijk in orde komt, en zal de minister daar ook in steunen. “De tweederdemeerderheid voor het wetsontwerp moet er komen”, besluit Pas. “Tot nu hebben de Franstaligen dit tegengehouden omdat ze denken dat een stem van een in het buitenland wonende Belg een MR-stem is.”