De Block “die haar eigen blunderbeleid moet evalueren is potsierlijk”

Het Vlaams Belang kan geen begrip opbrengen voor de deelname van voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in het WHO-rapport over de coronacrisis. Elk land kon een auteur afvaardigen, voor ons land was dat De Block. “Dat is een beetje zoals een kelner die de keuken heeft laten afbranden zijn eigen evaluatierapport laten schrijven – alleen gaat het hier niet over een keuken, maar om miljoenen mondmaskers en niet om een kelner, maar om een minister. Kan het nog schaamtelozer?“

Een werkgroep van de WHO heeft een rapport geschreven dat de coronacrisis moet nabeschouwen en de reacties van de overheden overheen de wereld moet evalueren. Opvallend: voor België mocht voormalig volksgezondheidsminister De Block de lessen trekken. Nog meer opmerkelijk: De Block vindt dat er – zowel op Europees als Belgisch niveau – niet zoveel fouten gemaakt zijn.

“Het leeuwendeel van de coronablunders in 2020 zijn verricht onder de regie van De Block”

“Allicht zegt iemand als De Block dat”, reageert fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) op de deelname van De Block schamper. “Het leeuwendeel van de blunders zijn door haar verricht. De strategische stock van 6 miljoen mondmaskers verbranden, ze niet vervangen en vervolgens verkeerde mondmaskeradviezen aan de bevolking meegeven… Het gebeurde allemaal onder de regie van De Block. En dan hebben we het nog niet over het bestellen van onbestaande mondmaskers bij obscure Open Vld-figuren, de schamele testcapaciteit, het gebrek aan pro-activiteit inzake het bestellen van eigen vaccins los van de EU, de slechte EU-contracten die zijn afgesloten met de vaccinbedrijven, de ongrondwettelijke en onsamenhangende vrijheidsberovende maatregelen… De lijst is eindeloos, maar De Block heeft moeite om één iets te vermelden.”

“Ik zou zeggen, ik kan er een boek over schrijven, maar samen met partijgenoot en Vlaams fractiegenoot Chris Janssens heb ik dat al lang gedaan – intussen hebben we voer voor een tweede boek”, besluit Pas. “De Block had in eer en geweten verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten opstappen, in plaats van vandaag schaamteloos te verkondigen op Radio 1 dat er nauwelijks fouten zijn gemaakt. De enige les die De Block – met een lachje dan nog – kon meegeven is dat ‘België te ‘institutioneel ingewikkeld is’. Goed dat het eindelijk daagt bij Open Vld dat België niet werkt. We moeten gaan voor een duidelijke en homogene splitsing van de gezondheidszorg. De rest is gerommel in de marge.”