“We moeten werken aan een soeverein en neutraal Vlaanderen”

“Vlaanderen heeft dringend nood aan een echt Vlaams buitenlands– en defensiebeleid dat vertrekt van de noden en belangen van onze eigen mensen.” Dat was de kernboodschap op de digitale studiedag over Buitenlandse Zaken en Defensie van het Vlaams Belang, die plaatsvond op zaterdag 18 septemberHet Vlaams Belang verwelkomde op de studiedag de Kamerleden Annick Ponthier, Ellen Samyn, Steven Creyelman en Barbara Pas, Europees Parlementslid Gerolf Annemans en Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn. Externe gastsprekers en experts Jonathan Holslag, Axel Buyse en Sim Tack lieten daarnaast hun licht schijnen op geopolitiek, defensie en het potentieel van de Vlaamse diplomatie.

VUB-professor Jonathan Holslag schudde iedereen meteen wakker: “In de 30 jaar na de val van de muur heeft het Westen heel veel kansen laten liggen en zich vooral verslaafd gemaakt aan autoritaire regimes, China op kop. Dit omwille van de goedkope goederen, maar ook energie, waardoor het Westen de poten vanonder de eigen stoel heeft gezaagd.” Holslag benadrukte dat de stap naar een duurzaam economisch model betekent dat we moeten bepalen wat onze waarden en idealen zijn en onze samenleving daarrond moeten ordenen: “Burgers dienen meer verantwoordelijkheid te nemen om patriottisch te zijn.”

Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang) ging dieper in op het falend buitenlands beleid, op een NAVO die niet meer vanzelfsprekend onze belangen dient, en de tot op een onrustwekkend niveau toenemende aanwezigheid van Chinese staatsbedrijven in onze economie.

Vervolgens lichtte haar collega-Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) het standpunt van Vlaams Belang inzake Turkije toe, waarna defensie-analist Sim Tack en Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) het huidige defensiebeleid kritisch onder de loep namen. Door het rampzalige beleid van de voorbije decennia, met de ene verkeerde keuze na de andere, zit defensie wel opgescheept met materiaal dat vooral de defensie-lobby blij maakt, maar de operationele capaciteit van ons leger verder uitholt – een op de drie militairen is officier! In deze context is Defensie helemaal niet voorbereid op het vlak van cyberveiligheid enige rol van betekenis te kunnen spelen. Het Vlaams Belang staat dan weer voor samenwerking op Europees niveau, maar op strikt vrijwillige en intergouvernementele basis, waarbij de lidstaten altijd het laatste woord hebben.

“Vlaanderen moet zijn rechtmatige plaats opeisen in het internationale landschap”

Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) toonde zich vooral bezorgd over de manier waarop de Europese Unie steeds meer bevoegdheden naar zich toe trekt en straks ons volledig leven zal bepalen: “Vooral de volledig tomeloze, wilde immigratie is iets dat de EU ons heeft opgedrongen in naam van de open grenzen. Het Vlaams Belang is, hoe klein ook, door zijn ervaring en sterkte, een van de hoofrolspelers in het verzet tegen die Europese Unie.”

Vlaams diplomatiek vertegenwoordiger bij de Europese Unie Axel Buyse stelde dat er “veel pleit voor de stelling dat er dwars door België een serieuze kloof of tegenstelling gaat – ook diplomatiek – die overeenkomt met de tegenstellingen tussen Noordelijk Europa en Zuidelijk Europa.” Hierop werd verdergegaan door Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang). Hij stelde dat het hoog tijd is dat zoveel mogelijk homogene bevoegdheidspakketten naar Vlaanderen overgeheveld worden. Verder verduidelijkte Deckmyn het standpunt van het Vlaams Belang met betrekking tot de samenwerkingsakkoorden tussen de gemeenschappen en gewesten in België: “Deze akkoorden dateren van 1994 – een kwarteeuw geleden – en houden geen rekening met de laatste staatshervormingen. Daar is dringend een herziening nodig. Ook de vertegenwoordiging van Vlaanderen via de senaat is achterhaald en moet op de schop. Vlaanderen moet zijn rechtmatige plaats opeisen in het internationale landschap.”

Fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) sloot de studiedag af. “Vlaanderen heeft nood aan een echt Vlaams buitenlands en defensiebeleid”, zo liet Pas optekenen. “Het Vlaams belang staat voor een breuk met het links-liberale beleid van het verleden dat Vlaanderen steeds ondergeschikt maakte aan de internationale belangen van grootmachten. Het buitenlands en defensiebeleid moet altijd vertrekken van de vraag ‘hoe dient dit onze belangen?’. Dat kan echter niet binnen het Belgische carcan. Vlaanderen moet de buitenlandse en veiligheidsbevoegdheden opeisen die ons toelaten een beleid te voeren op maat van de Vlaming.”