“IS-terroristen ter plekke berechten”

Het Vlaams Belang heeft met verontwaardiging kennis genomen van het feit dat de Belgische regering vannacht andermaal IS-gangsters – en hun kinderen – terug naar België heeft gehaald. “Het lijkt er op dat de veiligheid en zekerheid van onze mensen het laatste is waar de Belgische regering van Alexander De Croo (Open Vld) zich mee wil bezig houden. Een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen, maar De Croo en co zijn duidelijk geen ezels.” Het Vlaams Belang pleit ervoor om iedereen die wegtrok naar Syrië en Irak om tegen het Westen en haar bondgenoten te vechten aldaar te laten berechten, “en alwaar de straffen ook geen lachertje zijn”.

De Belgische regering heeft intussen al twee groepen IS-vrouwen gerepatrieerd. Eerder in 2021 werd ook een grote groep teruggehaald naar België zogezegd ‘opdat ze geen straf zouden ontlopen en onder controle zouden komen te staan’, maar van de 6 IS-vrouwen die toen werden gerepatrieerd, zouden slechts 2 nog maar vastzitten.

“Bij de gestelde voorwaarde dat ze ‘geen aanhangers meer mogen zijn van IS’, gaat over onverantwoorde naïviteit of verregaand cynisme”, stelt Barbara Pas in een reactie. De ervaring heeft immers geleerd dat het woord van IS-gangsters absoluut niets voorstelt. “Het zou dan ook niet de eerste keer zijn dat IS-gangsters beloven alle banden met islamistische groeperingen te verbreken, om vervolgens overtuigend het bewijs te leveren dat ze niet rehabiliteerbaar zijn en onze maatschappij ronduit haten.”

“Er moet in eerste plaats gedacht worden aan de veiligheid van onze mensen”

“Het is bovendien een wijd verspreid feit dat België niet alleen bijzonder laks is inzake strafuitvoering, maar ook zeer slecht is in het tegengaan van recidivisme”, vervolgt Pas. “De vorige groep IS’ers die is teruggehaald, is al grotendeels op vrije voeten. En van de tot voor kort 140 gerepatrieerde terroristen – mannen en vrouwen – zijn al meer dan 10% geschrapt uit de voormalige OCAD-lijst. Het is wachten tot dit misloopt.”

“Er wordt dan ook verkeerd gekeken naar het gevaar dat uitgaat van deze vrouwen”, gaat Pas verder. “We weten ook van moderne inlichtingendiensten dat in nieuwe jihadistische organisaties meer en meer vrouwen werden opgeleid om aanslagen te plegen. In de Koerdische gevangenkampen zoals Al-Hol fungeerden de vrouwen ook als een soort van fundamentalistische politie en voormalige gevangen Yezidi-vrouwen getuigden dat IS-vrouwen nog wreder waren dan de mannelijke IS-jihadisten waarmee ze gehuwd waren.” Een van de IS-vrouwen in kwestie, Nora Verhoeven, volgde dan ook militaire training en liet in eerdere telefoongesprekken weten ‘dat ze wil sterven voor de zaak’.

Het Vlaams Belang blijft bij zijn standpunt: “IS-gangsters moeten berecht en bestraft worden in de regio waar zij hun misdaden hebben begaan. Voor diegenen die openlijk onze samenleving de rug hebben toegekeerd en – letterlijk en figuurlijk – naar het leven hebben gestaan, is er geen plaats meer in dit land.”