Waalse regering en Vivaldi blokkeren betaalde Vlaamse feestdag

De Vlaamse feestdag(11 juli) is geen officiële, betaalde vrije dag voor alle Vlaamse werknemers. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement zijn daar nochtans al lang vragende partij voor.“De realisatie daarvan staat ook in het federaal regeerakkoord”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.Nu blijkt dat het de Waalse regering is die dit dossier blokkeert, met de welwillende medewerking van de bevoegde federale minister.”

In het federaal regeerakkoord engageerde de Vivaldi-regering zich ertoe om van de feestdagen van de deelstaten voor alle werknemers een betaalde vrije dag te maken. De bevoegde minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), heeft daartoe wel al enkele initiatieven genomen, maar die monden niet uit in de concrete realisatie van dit punt uit het regeerakkoord.

“Dermagne stelde een ontwerp van Koninklijk Besluit op en legde dat ter advies voor aan alle deelstaatregeringen”, aldus Pas, die minister Dermagne in februari over de kwestie ondervroeg en gisteren ook nog eens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). “De Vlaamse regering deelde al heel lang geleden haar standpunt daarover mee, maar een reactie van de Waalse regering blijft uit.”

“HET 11 JULI-DOSSIER TOONT AAN DAT VLAANDEREN HET HEFT IN EIGEN HANDEN MOET NEMEN”

“De Waalse regering verhindert zo dat de Vlaamse werknemers op 11 juli een betaalde feestdag kunnen krijgen, en wordt daarin flink geholpen door de Vivaldi-regering” gaat Pas verder. “De federale regering heeft immers ook het asymmetrisch besturen in haar regeerakkoord opgenomen, dat wil zeggen dat ze haar beleid afstemt op de noden en wensen van de deelstaten. Vanuit dat perspectief zou minister Dermagne dit punt uit het regeerakkoord perfect al kunnen realiseren ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap, zonder daarvoor op een Waals advies te wachten.”

De komende 11 juli zal daardoor nog steeds geen betaalde feestdag voor alle Vlaamse werknemers zijn en daar is ten gronde deze regering dus mee zelf schuldig aan. “Een regering die haar eigen regeerakkoord saboteert, het is vrij ongezien. Maar in de mislukte staat België is natuurlijk alles mogelijk”, besluit Pas. “Het is het zoveelste dossier dat aantoont dat Vlaanderen in Belgenland niets gedaan krijgt, zelfs niet zo’n onschuldig symbooldossier als de Vlaamse feestdag. Het toont ook opnieuw aan dat deze Vivaldi-regering een regering van stilstand is, en dat Vlaanderen beter het heft in eigen handen kan nemen.”

Bron: “Vlaams Belang