Illegale uitbreiding asielcentrum Koksijde onmiddellijk ongedaan maken

Het asielcentrum van Koksijde is zonder vergunning uitgebreid met 37 wooncontainers.“Het asielbeleid van de Vivaldi-regering heeft niet alleen geen draagvlak”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas.“Het is ook nog eens illegaal. Deze uitbreiding moet zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden.”

Op het militair domein van Koksijde is er een asielcentrum voor 300 asielzoekers gevestigd. Deze plek werd een eerste keer gebruikt tijdens de opvangcrisis van 2015. Begin 2020 ging het asielcentrum opnieuw open voor enkele maanden, maar sinds augustus 2020 is het onophoudelijk bewoond door asielzoekers. Die verblijven niet alleen in de gebouwen, maar ook steeds vaker in wooncontainers in de tuin. Op 23 november 2022 stelde de lokale politie vast dat er 37 onvergunde wooncontainers staan, die vanop straat amper te zien zijn. Er werd toen een proces-verbaal opgesteld, maar een half jaar later hebben Fedasil en de bevoegde staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) nog steeds geen initiatief genomen om de illegale uitbreiding te proberen regulariseren. Volgens de burgemeester van Koksijde tilt de staatssecretaris naar eigen zeggen niet zwaar aan de bouwovertreding.

“Het asielbeleid van de Vivaldi-regering heeft niet alleen geen draagvlak, het is ook nog eens illegaal”, zegt Pas. “De Moor blijft asielplekken bijbouwen, maar doet niets om de instroom van gelukszoekers tegen te gaan. In tegendeel, ze creëert enkel meer aanzuigeffect.”

“DE MOOR GAAT STEEDS DRIESTER TE WERK EN DEINST ER NIET VOOR TERUG OM DE WETGEVING NAAST ZICH NEER TE LEGGEN”

Eerder dit jaar probeerde de staatssecretaris nog om een asielcentrum te openen in een natuurdomein in Kampenhout. “Ook toen sloeg ze alle geldende regels in de wind”, aldus Pas. “De Moor gaat steeds driester te werk om haar beleid door de strot van de Vlamingen te duwen en deinst er niet voor terug om de wetgeving naast zich neer te leggen.”

Het Vlaams Belang zal de Moor zo snel mogelijk ondervragen over dit incident. “De staatssecretaris moet zich niet alleen komen verantwoorden aan het parlement”, besluit Pas. “Deze uitbreiding moet zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden. Bovendien moet deze bouwovertreding ook bestraft worden.”

Bron: “Vlaams Belang