Asieldwangsommen: De Moor oogst wat ze gezaaid heeft

Het Vlaams Belang vindt de verloren rechtszaak van Fedasil, het agentschap dat de asielopvang regelt, en de Belgische staat tegen de tachtig krakers van een pand in de Brusselse Wetstraat een compleet verkeerd signaal.“DeArbeidsrechtbank zegt met dit vonnis eenvoudigweg dat kraken loont”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.Dedwangsommen van 100 euro per persoon per dag die nu aan de asielzoekers betaald moeten worden, zijn weliswaar het rechtstreeks gevolg van het beleid van de federale regering. Vivaldi en de Moor oogsten wat ze hebben gezaaid.”

De krakers, die zich sinds 23 april de buren van de Moor in de Wetstraat mogen noemen, moeten naast drie maaltijden per dag, onder meer kledij, dekens, lakens en matrassen krijgen. Wordt aan dat bevel niet voldaan, ontvangen ze dus de dwangsommen. “Het vonnis geeft het volledig verkeerde signaal dat crimineel gedrag zoals kraken loont, maar is ook een zoveelste bewijs van de onkunde van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v)”, aldus Pas. “Het is namelijk grotendeels door haar wanbeleid dat de asielcrisis blijft aanslepen.”

“DE MOOR WEET NIET HOEVEEL VEROORDELINGEN ER VANDAAG ZIJN”

Pas beklemtoont fijntjes dat dergelijke dwangsommen kunnen worden voorkomen door de immense instroom van asielzoekers te verkleinen. ”Maar de asielcijfers blijven helaas pieken. België zal ook dit jaar vlot de kaap van de 30.000 asielaanvragen overschrijden. Dit land is omwille van de bijzonder gulle sociale zekerheid een land van melk en honing, niet zozeer voor mensen die vluchten van oorlog, maar vooral voor mensen die vluchten naar uitkeringen. En het signaal dat het kraken van gebouwen hier zelfs wordt beloond, zal alleen maar voor nog meer aantrekking zorgen.” 

Fedasil kan de immense instroom niet aan en loopt dagelijks veroordelingen op. In een antwoord op een schriftelijke vraag van Pas stelde de Moor dat eind januari 2022 de teller op 6.111 individuele veroordelingen stond. “Dat cijfer is echter al lang achterhaald. Het aantal is ondertussen ongetwijfeld veel hoger, maar gisteren kreeg ik in de commissie geen antwoord op mijn vraag hoeveel veroordelingen er vandaag al zijn”, merkt Pas tot slot op. “Van één zaak zijn we echter wel zeker: zolang de instroom van de asielzoekers niet wordt aangepakt, zal het veroordelingen en dwangsommen blijven regenen.”

Bron: “Vlaams Belang