Fedasil verliest rechtszaak tegen krakers Wetstraat: “De Moor oogst wat ze gezaaid heeft”

De Brusselse Arbeidsrechtbank heeft Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, bevolen om fatsoenlijke leefomstandigheden te garanderen voor de asielzoekers die een gebouw aan de Wetstraat kraken. “De Arbeidsrechtbank zegt met dit vonnis eenvoudigweg dat kraken loont”, reageert fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) in een mededeling. “De dwangsommen van 100 euro per persoon per dag die nu aan de asielzoekers betaald moeten worden, zijn weliswaar het rechtstreeks gevolg van het beleid van de federale regering. Vivaldi en de Moor oogsten wat ze hebben gezaaid.”

Sinds 23 april kraken de asielzoekers het pand naast de zetel van de cd&v in de Wetstraat. Volgens de rechterlijke uitspraak dient Fedasil hen te voorzien van drie maaltijden per dag, kledij, dekens, lakens en matrassen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, volgen er dwangsommen. “Het vonnis geeft het volledig verkeerde signaal dat crimineel gedrag zoals kraken loont, maar is ook een zoveelste bewijs van de onkunde van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v)”, vervolgt Pas. “Het is namelijk grotendeels door haar wanbeleid dat de asielcrisis blijft aanslepen.”

Het blijft veroordelingen regenen voor Fedasil

Volgens Pas kunnen dwangsommen als deze kunnen worden voorkomen door de massale instroom van asielzoekers te verkleinen. Al ziet het er niet naar uit dat dit zal gebeuren onder Vivaldi. Ook dit jaar wijzen de cijfers erop dat de kaap van 30.000 asielzoekers overschreden zal worden. “Dit land is omwille van de bijzonder gulle sociale zekerheid een land van melk en honing, niet zozeer voor mensen die vluchten van oorlog, maar vooral voor mensen die vluchten naar uitkeringen. En het signaal dat het kraken van gebouwen hier zelfs wordt beloond, zal alleen maar voor nog meer aantrekking zorgen”, stelt de fractieleider scherp.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Pas van eind januari 2022 bleek dat de teller voor individuele veroordelingen van Fedasil reeds op 6.111 stond. Vorige dinsdag herhaalde de Vlaams Belang-fractieleider opnieuw deze vraag, maar de Moor weigerde er antwoord op te geven. “Van één zaak zijn we echter wel zeker: zolang de instroom van de asielzoekers niet wordt aangepakt, zal het veroordelingen en dwangsommen blijven regenen”, besluit Pas.

Bron: “V-nieuws