Nieuwste asielstatistiek bevestigt: ook 2023 wordt recordjaar

Met al meer dan 32.000 asielaanvragen in de eerste elf maanden van dit jaar wordt 2023 het derde piekjaar op rij.“Deze gang van zaken hoeft absoluut niet te verbazen”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas(Vlaams Belang).“Het Belgische asielbeleid is dan ook failliet, en dat in alle mogelijke betekenissen van het woord.”

Zoals te verwachten was, blijft de toestroom van asielzoekers ook aan het einde van dit jaar op hoog niveau aanhouden. Dat wordt nog eens bevestigd door de nieuwste cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken. In november werden er welgeteld 3.232 aanvragen geregistreerd, wat de teller voor de eerste elf maanden van dit jaar op meer dan 32.000 (32.203 om precies te zijn) brengt. Daarmee is duidelijk dat 2023 – zoals voorspeld – het derde piekjaar op rij wordt. “Deze gang van zaken hoeft absoluut niet te verbazen”, zegt Pas. “Wie geen structurele maatregelen neemt om de instroom in te dammen (en de uitstroom op te voeren), kan er zich moeilijk over verwonderen dat in instroom structureel op een hoog niveau blijft aanhouden.”

In plaats van zélf reeds de nodige maatregelen te nemen, verwijst staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor (cd&v) voor oplossingen steevast naar het Europese niveau. En dan in het bijzonder naar het EU-migratiepact, dat uiteindelijk geen duurzame oplossing zal bieden, aangezien het blijft uitgaan van open Europese asielloketten na illegale immigratie. 

“TERWIJL EEN LAND ZOALS ZWEDEN EEN SIGNIFICANTE DALING VAN HET AANTAL ASIELZOEKERS KENT, STEVENT BELGIË ALWEER AF OP HET ZOVEELSTE RECORDJAAR”

“Hoe men het ook draait of keert: deze regering weigert steevast – en dit in tegenstelling tot sommige andere Europese landen – de bestaande marges tot verstrakking van het immigratiebeleid maximaal in te vullen”, aldus Pas. “De gevolgen zijn navenant: terwijl een land zoals Zweden een significante daling van het aantal asielzoekers kent, stevent België alweer af op het zoveelste recordjaar.”

Dat (ook) de regering maar al te goed weet dat haar non-beleid niet zal leiden tot een oplossing van de aanslepende immigratiecrisis, bleek overigens eerder al uit het feit dat de totale asielfactuur ook in 2024 zal oplopen dat meer dan één miljard euro. “Het Belgische asielbeleid is dan ook failliet, en dat in alle mogelijke betekenissen van het woord”, besluit Pas. “Gelet op de historische en astronomische hoogte van de asielfactuur, failliet in de financiële betekenis van het woord. Gelet op het feit dat het voor het grootste deel om weggesmeten geld gaat (bijna 60 procent heeft namelijk geen recht op asiel), failliet in de morele betekenis van het woord. En gelet op het groeiende ongenoegen van de man en vrouw in de straat, ook failliet in de politieke betekenis van het woord.”

Bron: “Vlaams Belang