Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Illegale uitbreiding asielcentrum Koksijde onmiddellijk ongedaan maken

  Het asielcentrum van Koksijde is zonder vergunning uitgebreid met 37 wooncontainers.“Het asielbeleid van de Vivaldi-regering heeft niet alleen geen draagvlak”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas.“Het is ook nog eens illegaal. Deze uitbreiding moet zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden.”

  Op het militair domein van Koksijde is er een asielcentrum voor 300 asielzoekers gevestigd. Deze plek werd een eerste keer gebruikt […]

 • Waalse regering en Vivaldi blokkeren betaalde Vlaamse feestdag

  De Vlaamse feestdag(11 juli) is geen officiële, betaalde vrije dag voor alle Vlaamse werknemers. De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement zijn daar nochtans al lang vragende partij voor.“De realisatie daarvan staat ook in het federaal regeerakkoord”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Nu blijkt dat het de Waalse regering is die dit dossier blokkeert, met de welwillende medewerking van de bevoegde federale […]

 • Vlaams Belang houdt ‘Doe ze Luisteren’-protestmeeting in Brussel

  Herbekijk hier de succesvolle protestmeeting van Vlaams Belang onder de noemer ‘Doe ze luisteren!’ in Brussel.

  Hieronder kan u ook mijn toespraak herlezen:

  Goede vrienden,

  Ik ben verheugd te zien dat U ondanks dreigementen van de Vlamingenhaters van de Brusselse PS-maffia zo talrijk aanwezig bent vandaag in Brussel.

  Welkom in Brussel, de stad waar illegalen ongestraft panden kunnen kraken, […]

 • Overheden houden onterecht informatie achter voor burgers

  De federale, Vlaamse en lokale overheden houden maar al te vaak onterecht informatie geheim voor burgers.“De overheid houdt publieke informatie achter en dat is onaanvaardbaar”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas.“Bestuurders misbruiken ook regelmatig het argument van de privacy.” Het Vlaams Belang pleit voor een efficiëntere, afgeslankte overheid en wil volop investeren in digitalisering.

  Op federaal niveau bestaat er een ‘Commissie voor de Toegang tot […]

 • Open oorlog binnen Vivaldi woedt gewoon verder

  In de Kamer van Volksvertegenwoordigers ondervroeg Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas eerste minister Alexander De Croo(Open Vld) over de open oorlog die binnen Vivaldi is ontstaan na zijn uitspraken over de Europese natuurherstelwet.“De premier weigerde daarbij in te gaan op de excuses die de Groenen vroegen”, aldus Pas.“Eigenlijk kunnen Ecolo en Groen niets anders meer dan de stekker eruit trekken. En dat zou […]

 • Turkse kiezers rellen in Brussels Expo

  In Brussels Expo vonden eergisteren rellen plaats tussen Turken die gingen stemmen voor de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen.“Een zoveelste keer dat een intern Turks conflict in dit land zorgt voor een massale vechtpartij”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“We blijven onze oproep herhalen om de dubbele nationaliteit zo snel mogelijk af te schaffen.”

  Op videobeelden is te […]

 • Voorkennis bpost over nieuwe pakjeswet wijst op belangenvermenging

  Interne documenten doen uitschijnen dat bpost voorkennis had over een nieuwe‘pakjeswet’. Volgens het Vlaams Belang de zoveelste indicatie dat er mogelijk sprake is van belangenvermenging tussen het postbedrijf en het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter(Groen).“Dit begint toch meer en meer te lijken op een smoking gun”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“Het laatste woord is […]

 • Onvoorstelbaar dat de Moor wou onderhandelen met asielkrakers

  Het uiterst linkse collectief‘Stop de Opvangcrisis’, dat sinds een paar weken het gebouw naast het cd&v-hoofdkwartier in Brussel kraakt, startte vandaag een rechtsprocedure op tegen Fedasil en de Belgische regering.“Krakers overtreden de wet en hebben geen enkele eis te stellen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.“Door eerst te proberen in gesprek te gaan met criminelen, ondermijnt deze regering haar eigen […]

 • Van Quickenborne heeft geen probleem met subsidiefraude

  Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne(Open Vld) wil geen enkel initiatief nemen om een aan het licht gekomen ongrondwettelijke inmenging van de Franse Gemeenschap in Vlaanderen tegen te gaan. Dat zei hij gisteren na een vraag van Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.“Als het niet is om de oppositie te muilkorven is er doorgaans weinig beweging in deze minister te krijgen”, stelt Pas.“Maar ondertussen […]

 • Vreemdelingen blijven oververtegenwoordigd in criminaliteitsstatistiek

  Liefst 28 procent van de veroordelingen voor criminele feiten, komt op het conto van personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken.“Deze criminelen moeten zoveel mogelijk hun straf uitzitten in het land van herkomst”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang), die de cijfersopvroeg bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne(Open Vld).

  Van de 159.933 personen die in 2020 (recentere cijfers zijn niet […]