Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Spoorwegpolitie: “une oasis francophone?”

  Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas vraagt al enkele jaren bij de minister van Binnenlandse Zaken de cijfers op over de evolutie van de verdeling van de jobs bij de Spoorwegpolitie (SPC) te Brussel en bij de centrale directie ervan. Het blijkt immers al langer dat de Franstaligen daar fors oververtegenwoordigd zijn en dat de tweetaligheid – alle […]

 • Wetsvoorstel Vlaams Belang wil opleggen van taakstraffen verbieden bij veroordeling voor geweld tegen hulp- of ordediensten.

  Na zoveelste geval van zwaar geweld tegen jonge ambulancier: tijd voor een harde aanpak van geweldplegers.

  Maandagochtend werd in Antwerpen een jonge ambulancier tijdens het uitoefenen van zijn job in het gezicht geschopt door een dronken, agressieve patiënt. Hij is een week werkonbekwaam. Uit politiecijfers blijkt dat er jaarlijks zo’n 2.300 gevallen zijn van agressie tegen […]

 • Gemiste kans op échte verandering: N-VA en PvdA stemmen gretig mee voor politieke benoeming Kherbache in Grondwettelijk Hof.

  Vandaag werd de aanduiding van de socialiste Yasmine Kherbache tot rechter van het Grondwettelijk Hof door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Alle partijen behalve het Vlaams Belang keurden deze politieke benoeming goed. Opmerkelijk, want met N-VA en PvdA zitten er in het halfrond nog twee partijen die – naar eigen zeggen althans – tegen politieke […]

 • Nieuwe cijfers bevestigen compleet failliet Belgisch asiel- en migratiebeleid

  Aantal asielaanvragen stijgt met bijna 50 procent in drie jaar tijd!

  Het aantal asielaanvragen piekt. Een nieuwe asielcrisis dient zich aan. Dat wordt andermaal bevestigd door de nieuwste cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

  In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, steeg het aantal asielaanvragen in de eerste tien maanden van dit […]

 • Charles Michel minister van Staat: politieke onkunde wordt in België beloond

  Amper een paar dagen na zijn vlucht naar de Europese vetpotten heeft de koning Charles Michel tot minister van Staat benoemd.

  Als premier van een draaideurregering waar intussen al 15 leden – hijzelf incluis – zijn uit weggevlucht, was Michel de hoofdverantwoordelijke voor een totaal ontspoorde begroting en voor een meer dan waanzinnige immigratiepolitiek. Ook dure […]

 • Vlaams Belang dient wetsvoorstel in om uitzonderingskieskanton Sint-Genesius-Rode af te schaffen

  Tegen de verdere verfransing van de Vlaamse rand en het electoraal monddood maken van de Brusselse Vlamingen

  De ondoordachte manier waarop de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in 2014 werd gesplitst, waardoor de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand het kieskanton Sint-Genesius-Rode gingen vormen, is nefast voor de Vlaams-Brusselse stem in de politiek. Voor de verkiezingen van de Kamer […]

 • Ontslagnemende excellenties uit de federale duiventil kosten jaarlijks handenvol geld

  Vlaams Belang dient wetsvoorstel in om medewerkers voor gewezen ministers niet langer met belastinggeld te betalen

  Met de vlucht van Charles Michel naar Europa zit de federale regering intussen aan 15 excellenties die het zinkende Belgische schip hebben verlaten. Eerder kozen ook al Kris Peeters, Jan Jambon, Hervé Jamar, Daniel Bacquelaine, Johan Van Overtveldt, Willy Borsus, Steven […]

 • Vlaams Belang eist zware sancties tegen Spanje

  Barbara Pas: “Nationalisme is geen misdaad”

  Het Vlaams Belang reageert verontwaardigd en vol ongeloof op de zware veroordeling van negen Catalaanse nationalisten vanwege ‘opruiing’. De opgelegde celstraffen zijn niet alleen ongegrond en buitenproportioneel, ze zijn een schandvlek op de Europese democratie. 

  De beklaagden stonden terecht voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017. Volgens Barbara […]

 • Vlaams Belang wil politieke benoemingen Grondwettelijk Hof afschaffen

  “Samen met N-VA en PVDA kan Vlaams Belang deze bedenkelijke benoemingscaroussel halt toe roepen.”

  Het Partijbestuur van de sp.a heeft aangekondigd dat mevrouw Kherbache wordt voorgedragen voor een zitje in het Grondwettelijk Hof. Zondag raakte al bekend dat Ecolo mevrouw Khattabi zal voordragen voor een eerdere vacature bij het Hof.

  Het Vlaams Belang stelt met verbazing vast […]

 • 16 procent meer asielaanvragen dan in 2018

  Het aantal asielaanvragen zit opnieuw in een stijgende lijn. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Commissariaat -Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Waar het aantal asielaanvragen in augustus 2018 op 15.153 stond, zijn er dat vandaag 17.511. Goed voor een stijging van 16 procent.  

  De kern van de zaak is volgens Vlaams Belang-Kamerlid […]