Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Recordaantal asielzoekers krijgt leefloon

  In vijf jaar tijd is het aantal asielzoekers dat beroep doet op een leefloon meer dan verdubbeld. Kostprijs voor de belastingbetaler: 188 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die ik bemachtigde bij het departement Maatschappelijke Integratie.
  Erkende asielzoekers en personen die een subsidiaire beschermingsstatus bezitten, kunnen beroep doen op financiële steun in de vorm van een […]

 • Uitgeverij Egmont daagt organisatie Boekenbeurs voor rechter

  Donderdag vindt de eerste zittingsdag plaats van het proces dat Uitgeverij Egmont heeft aangespannen tegen de organisatoren van de Boekenbeurs. Aangezien de uitgeverij ook werken van het Vlaams Belang publiceert boycotten zij steevast de deelname van Egmont aan de boekenbeurs. 
  Concreet werden de twee vzw’s Boek.be en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) gedagvaard. Om deel te […]

 • Werkgroep Politieke Vernieuwing: de berg heeft een muis gebaard

  Vandaag kwam de werkgroep Politieke Vernieuwing voor de laatste maal bijeen. Het is een werkgroep ‘windowdressing’ geworden, want het resultaat van de werkgroep die naar aanleiding van de graaicultuurschandalen werd opgericht, is wel heel povertjes. De voorstellen die op tafel liggen getuigen van een totaal gebrek aan moed en daadkracht. Verder dan kleine evidente voorstelletjes […]

 • N-VA handhaaft communautaire onevenwichten bij federale wetenschappelijke instellingen

  “In het confederale België vallen de huidige federale culturele en wetenschappelijke instellingen […] onder de verantwoordelijkheid van Vlaanderen en Wallonië. Dat kan door de instellingen toe te wijzen aan de deelstaten, dan wel door ze door beide deelstaten samen te laten beheren.” Zo staat het in het verkiezingsprogramma van de N-VA van 2014.
  Nu kan men […]

 • Kamerdebat over de mislukte aanslag in Brussel Centraal

  Vandaag was er in het vragenuurtje in De Kamer debat over de mislukte aanslag in Brussel centraal.
  Hier kan u mijn tussenkomst bekijken.
  Hier kan u het verslag van het volledige debat lezen.
   
  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, het heeft geen haar gescheeld of de plenaire vergadering vandaag was begonnen met een minuut stilte […]

 • 15 ex-ministers krijgen nog steeds 24,46 werknemers ter beschikking

  In 2001, in volle glorietijd van de liberale graaicultuur, voerde de federale regering een regeling in waarbij ministers die hun ministerpost verloren na het aantreden van een nieuwe regering, op kosten van de belastingbetaler nog gedurende vier volle jaren over twee medewerkers mogen beschikken. Met de verlenging van de federale regeertermijn in 2014 met één […]

 • Tweetaligheid Brusselse politie bereikt met 63% een historisch dieptepunt

  Sinds de politiehervorming van 1998, toen de 19 Brusselse gemeentelijke politiekorpsen werden samengevoegd tot 6 politiezones, is het met de tweetaligheid van de politie in Brussel er systematisch op achteruitgegaan. Onder minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, in naam nochtans Vlaams-nationalist, had men gehoopt dat daar verandering in zou komen, maar helaas is dat niet […]

 • Vandeput organiseert nieuwe asielinvasie

  De nieuwe operatie van de Belgische marine voor de kust van Libië zal nog meer mensen aanzetten om de oversteek richting Europa te wagen. Volgens het grensagentschap Frontex staan momenteel 1 miljoen mensen klaar voor de Libische kust om naar Europa te komen.
  In het kader van operatie ‘Sophia’ zet het Belgische fregat Louise-Marie maandag koers […]

 • België draaischijf van islamterreur in Europa?

  Uit de onderzoeken naar de terreuraanslag in Manchester valt vandaag te vernemen dat er ook bij deze aanslag een band bestaat met terreurgroepen in België. Nadat eerder al gebleken was dat de draaischijf van de Parijse aanslagen zich eveneens in België situeerde, stelt zich hoe langer hoe meer de vraag naar de rol die België […]

 • En hoe zou het intussen zijn met de asielamokmakers van Broechem?

  Men zal zich misschien nog herinneren dat een klein anderhalf jaar geleden, op 6 januari 2016, heel wat commotie was ontstaan omdat een aantal asielzoekers in het opvangcentrum van Broechem zwaar met elkaar op de vuist waren gegaan. Op 18 april 2016 was het daar opnieuw flink prijs, waarbij 15 asielzoekers werden gearresteerd. Staatssecretaris Theo […]