Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Uitspraken van Rutten stigmatiseren thuiswerkende ouders en zijn de facto een belastingverhoging

  Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil van het huwelijksquotiënt af. Vrouwen blijven volgens Rutten daardoor immers te vaak thuis terwijl zij hen naar eigen zeggen “wil emanciperen”. Ik ben het daar absoluut niet mee eens.
  Het huwelijksquotiënt dat Rutten wil afschaffen is een fiscaal voordeel waarvan wettelijk samenwonenden en gehuwden profiteren. Zo krijgt een partner of echtgenote […]

 • Regering Michel versoepelt taalkennisvereisten voor treinbestuurders

  Gisteren werd in De Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex (2616/3) gestemd.
  Hier leest u mijn stemverklaring, de verklaring waarom het Vlaams Belang dit wetsontwerp niet steunde:
   
  Barbara Pas (VB): “Mijnheer de voorzitter, collega’s, er staan heel veel goede zaken in onderhavig wetsontwerp – het zou erg zijn, mocht dat niet […]

 • “Veiligheid verdraagt geen uitstel”

  In het vragenuurtje in de Kamer kwam vandaag de veiligheid van de wapenproefbank in Luik aan bod. Hieronder leest u het verslag van mijn vraag hierover aan minister Peeters. Hier kan u het herbekijken. 
   
  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, vorige week nog stelde de premier in zijn beleidsverklaring dat veiligheid een prioriteit is voor deze […]

 • Tussenkomst beleidsverklaring

  Vandaag wordt in De Kamer het vertrouwen in de regering Michel gestemd. Waarom deze regering van het Vlaams Belang het vertrouwen niet krijgt leest u hieronder, in mijn tussenkomst bij de bespreking van de beleidsverklaring.
  Hier kan u de tussenkomst bekijken.
  “Collega’s, collega De Roover is daarstraks zijn uiteenzetting begonnen met de mededeling dat alleen een advocaat […]

 • Beleidsverklaring regering Michel: de kloof tussen retoriek en realiteit

  De goed-nieuws-show die deze middag door de Kamer galmde, staat in schril contrast met de realiteit bij de mensen. 1 op 7 mensen leeft in armoede, de werkzaamheidsgraad blijft fors onder het Europees gemiddelde en de pensioenen behoren tot de laagste van de EU. Er gaapt een ravijn tussen de regeringsretoriek en de harde realiteit […]

 • 7de dag

  Deze ochtend was ik samen met alle Vlaamse fractieleiders uit De Kamer te gast in het VRT-programma De Zevende Dag voor een debat over Catalonië.
  De reactie van mijn oudste dochter (6 jaar) na het bekijken van de uitzending was : “Mama, waarom mag jij van die mevrouw nooit iets zeggen en die rare meneer naast […]

 • “De wil van een volk laat zich niet door wetten begrenzen”

  Gisteren werd in het vragenuurtje in De Kamer een uitgebreid debat gevoerd over Catalonië. Ik beet de spits af. Hieronder leest u het verslag. Hier kan u mijn tussenkomst herbekijken.
   
  “Mijnheer de eerste minister, eerst en vooral bedank ik u, omdat u de vragen beantwoordt en bij vragen over Catalonië niet wegloopt zoals minister Jambon.
   Afgelopen […]

 • Recht is geschied

  Samen met Gerolf Annemans heb ik mij mee partij gesteld in de zaak van uitgeverij Egmont tegen de boekenbeurs.
  De Rechtbank van Eerste aanleg in Antwerpen vonniste vandaag dat boeken van uitgeverij Egmont op de boekenbeurs zullen worden verkocht. De organisatie hangt 500.000 euro dwangsom boven het hoofd euro indien Uitgeverij Egmont geen stand krijgt op […]

 • Vlaams Belang: 40 jaar richtinggevend

  Vandaag vond met een 2.000-tal aanwezig het partijfeest plaats waarbij het 40-jarig bestaan van onze partij gevierd werd.
  Hieronder kan u mijn toespraak van deze namiddag lezen. Het videoverslag en foto’s volgen dra
   
   
  Vrienden,
  Als het Vlaams Belang nog niet bestond zouden we haar moeten uitvinden! Vandaag nog!
  Indien onze partij niet was opgericht ten tijde van het Egmont-pact […]

 • Nieuwe campagne: het geld is op, immigratiestop!

  Terwijl de regering miljarden besteedt aan de oplopende kost van asiel en migratie, zorgt ze er door besparingen en verdoken belastingen voor dat het leven voor de Vlaming fors duurder wordt. Op basis van tientallen parlementaire vragen, overheidsrapporten, begrotingscijfers en jaarverslagen berekende de studiedienst van het Vlaams Belang dat de minimale jaarlijkse immigratiekost oploopt tot […]