Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • “Het Grondwettelijk Hof zet België op de kaart als vrijhaven voor criminelen”

  Het Vlaams Belang neemt verontwaardigd kennis van de arresten van het Grondwettelijk Hof dat ook veelplegers de kans geeft na een derde van hun straf vrij te komen. Een slag in het gezicht van de slachtoffers en een zoveelste bewijs van een laks en falend justitiebeleid.
  Pijnlijker kan haast niet: nog geen maand nadat drie mensen […]

 • Theo Francken is geen ‘meneer Salvini’, maar Vlaamse Pinnochio

  Het Vlaams Belang heeft met verbazing kennis genomen van de uitspraken van Theo Francken naar aanleiding van het Europees overleg over de hervorming van de zogenaamde Dublin-verordening. Als we Francken mogen geloven, is hijzelf “al jaren meneer Salvini” en hebben we in dit land zelfs “een rechtse regering met een strikt (immigratie)beleid.”
  Niets is minder waar. […]

 • De verantwoordelijkheden van de minister zijn verpletterend

  Gisteren stelde minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo naar aanleiding van de terreuraanslag in Luik openlijk de vraag of “onze systemen wel werken”. Neemt men alle elementen in overweging die naar aanleiding van deze zaak tot op heden naar boven zijn gekomen, dan kan men daarop alleen maar negatief antwoorden en moet worden vastgesteld dat minister […]

 • Vlaanderen weer van ons

  Het Vlaams Belang gaf vandaag het startschot van de nationale verkiezingscampagne. Onder het motto ‘Vlaanderen weer van ons’ trekken we samen met onze militanten en mandatarissen de boer op. Met folders in alle bussen van Vlaanderen, 20m²-borden, marktacties, advertenties en filmpjes op sociale media stellen we de Vlamingen ons alternatief voor.
  Met ‘Vlaanderen weer van ons’ […]

 • Geen massa-immigratie, geen arbeidsimmigratie, maar een immigratiestop!

  Het Vlaams Belang neemt kennis van de opdracht die N-VA-minister Van Overtveldt aan de Nationale Bank heeft gegeven om de kostprijs van de immigratie te berekenen. Het is natuurlijk een goede zaak om over dit vraagstuk over objectieve en gedetailleerde gegevens te beschikken, iets waar het Vlaams Belang al herhaaldelijk om vroeg.
  Anderzijds kent iedereen al […]

 • Federale regering draagt verpletterende verantwoordelijkheid voor onveiligheid Noordstation

  Brusselse Spoorwegpolitie zwaar onderbemand en eentalig Frans.
  De Brusselse Spoorwegpolitie heeft een stakingsaanzegging ingediend om te protesteren tegen de onderbemanning van hun dienst. Toen in 2012 een opzichter van de Brusselse vervoersmaatschappij werd doodgestoken beloofde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Milquet een personeelskader van 358 agenten voor de Brusselse Spoorwegpolitie. Zes jaar later voorziet dat kader […]

 • Vaste Commissie voor Taaltoezicht tikt Vandeput op de vingers

  Steven Vandeput, minister in de Belgische regering voor de ‘Vlaams-nationale’ partij N-VA, heeft blijkbaar een stevige voorliefde voor de verengelsing van het leger en de legerdiensten in het algemeen, en is wat dat betreft weinig voor rede vatbaar.
  Eerder reeds liet hij zich in dat verband opmerken door de vergaande verengelsing van het onderwijs in de […]

 • Transmigranten die havenfaciliteiten binnendringen met 70% gestegen in 2017

  De jongste jaren trachten zogenaamde ‘transmigranten’ onze Vlaamse havenfaciliteiten binnen te dringen in de hoop zo in het Verenigd Koninkrijk te kunnen geraken. Uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jambon blijkt dat het aantal geïntercepteerde transmigranten in 2017 opnieuw fors is toegenomen. Was er in 2016 nog sprake van 961 havenindringingen door transmigranten, […]

 • ​Lijsttrekker Barbara Pas dient klacht in wegens uitsluiting Vlaams Belang op schooldebat

  In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen vindt in het Dendermondse Oscar Romerocollege op vrijdag 8 mei om 13u een lijsttrekkersdebat plaats waarvoor vertegenwoordigers van de politieke partijen die in de Dendermondse gemeenteraad zetelen werden uitgenodigd. De enige partij die niet werd uitgenodigd is het Vlaams Belang, nochtans zetelt onze partij al sinds 1994 onafgebroken in de […]

 • Kaaimantaks: 510 miljoen begroot, 5 miljoen gehaald

  De Kaaimantaks, gericht op de vermogens die rijke Belgen hebben ‘verstopt’ in fiscale paradijzen, heeft vorig jaar amper 5 miljoen euro opgebracht. Daarmee is het de zoveelste flater in een hele reeks inzake de begroting.
  Al van bij de invoering was de doelstelling die Van Overtveldt vooropstelde met de Kaaimantaks volgens experten uiterst speculatief. Vandaag blijkt […]