Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Onderschepte transmigranten in havens met 65 procent toegenomen

  Hoewel de problematiek van de transmigranten al een tijdje uit de schijnwerpers is verdwenen, blijkt dat het probleem allerminst is opgelost. Op een jaar tijd steeg het aantal aanhoudingen van transmigranten in havens met niet minder dan 65 procent.

  In mei 2016 stemde de Kamer een wetsvoorstel van N-VA en Open VLD waarmee de problematiek […]

 • Vlaams Belang wil einde aan vijf jaar durende communautaire stilstand

   “Grondwet voor herziening vatbaar verklaren, mag slechts eerste stap zijn.” 
  Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat nu ook de N-VA wil dat de volledige Grondwet voor herziening vatbaar verklaard wordt. Aangezien het Vlaams Belang eind vorig jaar hiertoe zelf reeds een voorstel indiende, spreekt het voor zich dat onze partij zich in […]

 • Laksheid Franstalige rechters ondermijnt correct asielbeleid

  “Dit bewijst opnieuw dat de communautaire breuklijn niet alleen door de politiek en de media loopt, maar ook door de magistratuur.” Dat zegt Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas in een reactie op het onderzoek van het Franstalige tijdschrift Alter Echos. 
  Het magazine kwam tot de bevinding dat asielzoekers twee keer meer kans hebben op erkenning als vluchteling […]

 • België blijft vrijhaven voor criminelen

  Het volgende lakse verkrachtingsvonnis staat in de sterren geschreven 
  Het rijtje van loze beloften van de regering-Michel kan opnieuw worden aangevuld. Na het begrotingsdebacle en de mislukte pensioenhervorming kan ook de noodzakelijke hervorming van het Strafwetboek worden toegevoegd. Gevolg: een aanhoudende straffeloosheid.
  Weinig vonnissen in zedenzaken leidden tot zoveel publieke verontwaardiging als dat van de daders van […]

 • Regering-Michel gaf op 4 jaar tijd 1,4 miljard uit aan leeflonen voor vreemdelingen

  “Deze Sinterklaaspolitiek is onhoudbaar voor ons sociaal bijstandsstelsel”
  Ik kreeg van minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme de cijfers in verband met de leeflonen die in 2018 werden uitbetaald.
  Vorig jaar werd zowat 990 miljoen euro aan leeflonen (zonder equivalente leeflonen) uitgegeven aan zowat 200.000 personen. Niet minder dan één derde daarvan waren vreemdelingen. Maar zij waren wel […]

 • ​​​​Tweetaligheid Brusselse politie boert verder achteruit

  Elk jaar vraagt ik aan de minister van Binnenlandse Zaken de cijfers op over de stand van zaken met betrekking tot de tweetaligheid van de Brusselse politie. Wettelijk gezien moet elke politiebeambte immers tweetalig zijn voordat hij kan worden aangeworven.
  Uit de cijfers op datum van 1 januari 2019, blijkt dat het aantal tweetalige politiebeambten er […]

 • Koninklijke reizen kosten belastingbetaler 843.000 euro

  Dat het Belgische koningshuis vliegtuigen van de luchtmacht gebruikt als reisbureau is al jaren een doorn in het oog van heel wat belastingbetalers. Maar dat heeft de welbekende reislust van de Saksen Coburgs alvast niet getemperd, integendeel, zo blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister Reynders.
  De twee Koningskoppels Filip en Mathilde en Albert en […]

 • Kracht van verandering in Dendermonde? Aargh, iel aargh…

  Traditioneel voor het begin van de bestuursperiode moesten er heel wat afvaardigingen van de stad in intercommunales en verenigingen allerhande geregeld worden op de Dendermondse gemeenteraad gisteren.
  Net zoals bij het begin van de vorige bestuursperiode zes jaar geleden, spraken alle oppositiepartijen onderling af wie men namens de oppositie voor welke functie zou voordragen. Voor de vorige […]

 • Politiek proces Catalonië: Nationalisme is geen misdaad

  Vandaag start in Spanje het proces tegen tien Catalaanse politici en twee leiders van Catalaanse burgerorganisaties. Ze staan terecht voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017. Dit is een politiek proces, waarbij de fundamentele vrijheid van een volk om zijn eigen toekomst uit te stippelen op een grove manier wordt gefnuikt.
  In oktober 2017 […]

 • Belgenfabriek blijft op volle toeren draaien

  Niveau bereikt peil van Verhofstadt II
  36.215. Dat is het aantal buitenlanders dat afgelopen jaar Belgische papieren in de schoot kreeg geworpen na een naturalisatie of een nationaliteitsverwerving.
  Hoewel sommige media aangaven dat het om een licht dalende trend ging ten opzichte van 2017, blijven de cijfers uitzonderlijk hoog. Hoger zelfs dan onder de regeerperiode Di Rupo. Onder de […]