Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Plannen Geens voor quota op aanhoudingen absoluut onaanvaardbaar

  Minister van Justitie Geens heeft de intentie om quota in te stellen op het aantal voorlopige hechtenissen dat door onderzoeksrechters wordt uitgevaardigd. Zodra een bepaald maximum bereikt is, zouden er geen aanhoudingen meer mogen gebeuren. Op die manier wil de minister vermijden dat er nog meer delinquenten in de gevangenissen worden ondergebracht ten einde de […]

 • Aantal opgepakte transmigranten in Vlaamse havens toegenomen met factor 3,6

  Zoals bekend trachten heel wat vreemde gelukszoekers Engeland te bereiken om daar in alle illegaliteit te kunnen verblijven. Het is evenwel niet zo gemakkelijk om in Groot-Brittannië binnen te geraken en dus blijven veel van die illegalen dan maar op het vasteland rondhangen en ondernemen zij intussen allerlei pogingen om toch maar in het Verenigd […]

 • 1 GSM per 63 gevangenen onderschept in Waalse gevangenissen

  Gevangenen mogen om begrijpelijke redenen niet over een GSM beschikken. Eind 2016 werd door de minister van Justitie een nieuw detectiesysteem ingevoerd om GSM’s in de gevangenis te onderscheppen.
  Uit een bevraging bij de minister van Justitie blijkt dat het nieuwe controlesysteem nog lang niet op punt staat, maar dat het in Wallonië wel heel wat […]

 • Terugkeercampagne naar Afghanistan van Francken grandioze flop

  Midden juni 2016 stuurde staatssecretaris Francken naar 4499 Afghaanse asielzoekers een brief waarin hij hen aanbood vrijwillig terug te keren naar hun land. Elke terugkeerder zou een herintegratieproject, tijdelijke huisvesting, technische ondersteuning en desgevraagd een microkrediet om een eigen zaak op te starten krijgen om zo in Afghanistan een nieuw leven te kunnen opbouwen. Een […]

 • Opgewarmde kost en communautaire mistgordijnen

  Vandaag verscheen onderstaande nieuwe column van mij op Splits.be
   
  Opgewarmde kost en communautaire mistgordijnen
  N-VA deed de afgelopen weken alsof ze de communautaire koelkast nog eens opentrok met stoere uitspraken en twitterberichten van N-VA-excellenties die helaas niet overeenkomen met hun daden. Zo pleitte minister-President Bourgeois plots voor een Vlaamse Justitie. Daags nadien vond minister Weyts opeens dat […]

 • 800 miljoen euro werkloosheidsvergoedingen voor vreemdelingen

  Dit land is zoals bekend bijzonder royaal als het erop aankomt vreemdelingen mee te laten profiteren van onze sociale welvaartsstaat. Dat blijkt ook uit het feit dat vreemdelingen van over heel de wereld hier onder een aantal omstandigheden werkloosheidsvergoedingen kunnen krijgen. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Uit cijfers die minister van Werk Kris […]

 • Super-ministerraad, mini-maatregelen

  De resultaten van de sterk gemediatiseerde ministerraad in Hertoginnedal is veel geblaat, weinig wol, grotendeels opgewarmde kost en een samenraapsel zonder veel samenhang.
  De grootste ontgoocheling is het ontoereikend aantal bijgekomen plaatsen in de gesloten terugkeercentra. De regering besliste om het aantal op te drijven van 600 naar 1.066, maar vergeet erbij te zeggen dat slechts […]

 • Vlaanderen investeert massaal in ANPR-camera’s; Wallonië doet niets

  ANPR-camera’s zijn een zeer geschikt middel om de verkeersveiligheid te handhaven, maar ook om fraudeurs allerhande en rondtrekkende criminele bendes te bestrijden. De jongste jaren kent de plaatsing van deze camera’s door de lokale politie dan ook een boom, althans… in Vlaanderen.
  Dat blijkt uit cijfers die ik verkreeg van minister van Binnenlandse Zaken Jambon. ANPR-camera’s […]

 • Aantal asielaanvragen op niveau recordjaar 2015

  In maart vroegen 1.784 mensen asiel in ons land. Het hoogste aantal in meer dan een jaar en een stijging van 26 procent ten opzichte van de maand voordien. Stellen dat de asielcrisis is afgewend blijkt op basis van de cijfers van het Commissariaat voor de Vluchtelingen al te voorbarig. In totaal staat de teller van […]