Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Federale overheid vergoedt imams beter dan katholieke priesters

  In 1974 erkende de Belgische overheid de islamitische eredienst in dit land. Het gevolg daarvan is dat geestelijken van deze eredienst, net zoals die van andere erkende erediensten, van de staat een wedde krijgen. In België worden ten gevolge daarvan momenteel 69 imams betaald door de Belgische belastingbetaler, waarvan er overigens 30 niet eens de […]

 • Federale overheid moet spierballen rollen in geluidshinderdossier Zaventem

  De beslissing van de Brusselse regering om vanaf 22 april uitgestelde boetes uit te schrijven voor geluidshinder van vliegtuigen die Zaventem aandoen, is volgens het Vlaams Belang een oorlogsverklaring ten aanzien van Vlaanderen en de tewerkstelling op de luchthaven. Ik roep de federale regering en de meerderheid op om eindelijk hun nek uit te steken en […]

 • N-VA met begrotingsbillen bloot

  Volgens berichtgeving van de VRT zou de regering-Michel beslist hebben om het begrotingsevenwicht uit te stellen tot 2019.
  Nochtans was een structureel begrotingsevenwicht in 2018 één van de kernopdrachten die deze regering, de N-VA in het bijzonder, zich had gesteld. “Di Rupo heeft ons een enorm structureel deficit op de begroting nagelaten. Daar moet verandering in […]

 • Ook federale overheid schendt massaal taalwetgeving in Brussel

  Er wordt vaak gekankerd – en terecht – tegen de Brusselse gemeenten en OCMW’s dat zij de taalwetgeving met voeten treden door eentalig Franstalig personeel aan te werven. Dat is in strijd met de wet en daardoor kunnen de Brusselse Vlamingen vaak niet in hun eigen taal worden bediend in de gemeentelijke administraties.
  Ook een aantal […]

 • N-VA-minister Vandeput verengelst masteropleiding aan Koninklijke Militaire School volledig

  Dezer dagen gaan er waarschuwende stemmen op tegen de verregaande eisen van bepaalde academische middens om het hoger onderwijs in Vlaanderen verder te verengelsen. Net op dit moment mocht Barbara Pas van de minister van Defensie, de N-VA’er Steven Vandeput, vernemen dat vanaf het academiejaar 2019-2020 alle cursussen in de masteropleiding aan de Koninklijke Militaire […]

 • Aandeel buitenlandse leefloontrekkers bereikt recordhoogte

  Vorig jaar werd voor bijna 810 miljoen euro aan leeflonen uitgekeerd aan 192.515 personen. Dat is een forse stijging tegenover het jaar voordien, toen aan 183.728 personen leeflonen werden uitgekeerd. Even opvallend: het aandeel buitenlandse leefloners bereikt een nieuwe piek. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR).
  Een […]

 • Meer dan 1 op 2 OCMW-jobs gaat naar buitenlanders

  Werkzoekenden kunnen door het OCMW worden ingeschakeld in het kader van maatschappelijke integratie. Uit cijfers die ik opvroeg bij de POD Maatschappelijke Integratie  blijkt dat het merendeel van deze OCMW-jobs in Vlaanderen weggelegd is voor niet-Belgen. Gezien de torenhoge werkloosheid bij onze eigen laaggeschoolden moeten deze gesubsidieerde jobs voorbehouden blijven voor wie over onze nationaliteit […]

 • Minister Jambon wil meer vreemdelingen bij de politie

  Minister Jambon (N-VA) wil meer vreemdelingen bij de politie, alleen weet hij niet hoeveel dat er nu zijn, hoeveel het er moeten worden en hoe hij dat moet organiseren. Dat blijkt althans uit enkele vragen van mij tot de minister.
  In de Franstalige krant La Meuse van 14 januari 2017 verklaarde minister Jambon: “er moet meer […]

 • Piek gezinsherenigingen gevolg van lakse wetgeving

  Uit de nieuwe cijfers van Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat het aantal aanvragen tot gezinshereniging met driekwart is gestegen ten opzichte van het jaar voordien. De forse stijging van het aantal erkende asielzoekers die beroep doen op gezinshereniging is een gevolg van de halsstarrige weigering van Theo Francken om – in tegenstelling tot andere Europese landen […]

 • Communautaire stilstand leidt ook tot afbraak taalwet

  Onderstaande column van mijn hand verscheen op Doorbraak.be en Splits.be
   
  De N-VA beheerst de kunst om al stilstaand achteruit te gaan

  Dat deze regering een communautaire stilstand van vijf jaar heeft afgesproken, hebben we al tot in den treure toe mogen ervaren. En dat de N-VA deze afspraak uiterst scrupuleus navolgt, ook dat hebben we intussen al […]