Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Sociale tewerkstelling door Vlaamse OCMW’s voor bijna 60% naar vreemdelingen

  Vlaams Belang wil nationaliteit als voorwaarde voor sociale tewerkstelling
  Wie van openbare bijstand leeft, kan door het OCMW via een gesubsidieerde job worden tewerkgesteld in het kader van zijn maatschappelijke integratie. Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister voor Maatschappelijke Integratie blijkt dat het merendeel van deze OCMW-jobs in Vlaanderen weggelegd is voor niet-Belgen.
  Van de […]

 • Interculturele bemiddeling in ziekenhuizen: kosteloze bijstand voor vreemdelingen, veeartsenijpraktijken voor Brusselse Vlamingen

  Sinds 1991 zijn er in de Belgische ziekenhuizen interculturele bemiddelaars actief en sedert 1999 wordt daarvoor door de federale overheid ook een budget voorzien. In 2017 waren in totaal 106 culturele bemiddelaars aan de slag, die de belastingbetaler 3,3 miljoen euro kostten. De uitgaven daarvoor nemen overigens elk jaar toe en zijn de jongste vijf […]

 • Bijna helft leeflonen gaat naar niet-Belgen

  Kostprijs leefloon vreemdelingen loopt op tot 409 miljoen euro 
  Leefloners uit niet-EU-landen bijna verdubbeld op 5 jaar tijd 
  Op vraag van mij heeft minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme zonet de cijfers vrijgegeven over het aantal leefloners en uitbetaalde leeflonen tijdens het jaar 2017. Dat levert merkwaardige cijfers op.
  In totaal werd in 2017 voor 940 miljoen euro aan […]

 • Vlaanderen heeft nog honderden miljoenen van verkeersboetes te goed

  Jongste drie jaar 1,2 miljard aan verkeersboetes geïnd
  Federale staat onthoudt gewesten wellicht honderden miljoenen euro
   
  In het kader van de zesde staatshervorming was afgesproken dat de federale overheid vanaf 1 januari 2015 de verkeersboetes voor overtredingen waarvoor de gewesten bevoegd zijn en die in de verschillende gewesten werden uitgeschreven worden doorgestort naar de gewesten waar zij […]

 • Wetsontwerp woonstbetreding moet fors aangescherpt worden

  Huidig ontwerp is stap achteruit
  Vandaag hervat de ministerraad naar verluidt de discussie over het wetsontwerp inzake woonstbetreding, dat het (opnieuw) mogelijk moet maken om illegalen die zich in woningen verschansen te intercepteren. Men zal zich herinneren dat dit dossier enkele maanden geleden door MR on hold was gezet, nadat daartegen in Wallonië en Brussel door de immigratielobby […]

 • Onderzoekscommissie moet klaarheid in de zaak brengen

  Na de terechte commotie van de voorbije week over de aankoopprocedure voor de vervanging van de F16, stelt zich de vraag hoe het nu verder moet met dit belangwekkende dossier.
  Na de onthullingen van de jongste dagen kan het Vlaams Belang in dit verband alleen maar vaststellen dat dit dossier totaal verrot is. Vanuit die optiek […]

 • 4 op 5 uitwijzingsbevelen onuitgevoerd

  De kans dat een illegaal of een uitgeprocedeerde asielzoeker een uitwijzingsbevel straffeloos kan negeren is in dit land vier keer groter dan dat hij ook effectief wordt uitgewezen. Dat blijkt alvast uit cijfers die ik opvroeg bij staatssecretaris Francken.
  Nadat eerder deze maand was gebleken dat de repatriëringscijfers onder Francken lager liggen dan onder Di Rupo, […]

 • Nederlandskundigheid Brusselse postbodes gaat er razendsnel op achteruit

  Volgens de taalwet moet 100% van de Brusselse postbodes tweetalig zijn zodat zij zowel de Nederlandstalige als de Franstalige Brusselaars te woord kunnen staan. Elk jaar vraagt ik aan de minister van Post, de Open VLD’er Alexander De Croo, de cijfers op omtrent de tweetaligheid van de Brusselse postbodes.
  In de praktijk is het al jaar […]

 • Terugkeerbeleid faalt over de volle lijn

  Harde cijfers weerleggen andermaal goednieuwsshow regeringNadat eerder was gebleken dat het aantal asielaanvragen in dit land opnieuw in stijgende lijn zit, tonen nieuwe cijfers aan dat zich op het vlak van het terugkeerbeleid precies een omgekeerde beweging voltrekt. In flagrante tegenspraak met de herhaalde aankondigingen van N-VA-staatssecretaris Theo Francken dat de uitwijzing van illegalen en afgewezen […]

 • Jaarlijks 1.777 verkrachtingen gepleegd door minderjarigen

  Vlaams Belang wijst op problematiek niet-westerse migranten
  Het aantal verkrachtingen gepleegd door minderjarigen blijft op een bijzonder hoog punt pieken. Volgens de gegevensbank van het College van procureurs-generaal zijn er jaarlijks gemiddeld 1.777 verkrachtingen bekend die gepleegd werden door -18-jarigen. Dat blijkt uit een antwoord dat ik ontving van justitieminister Geens.
  Nadat eind vorig jaar bekend raakte […]