Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Aantal asielaanvragen in stijgende lijn

  Cijfers weerleggen andermaal goednieuwsshow regering
  Het aantal asielaanvragen zit opnieuw in een stijgende lijn. Dat blijkt vandaag uit de kersverse cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). In totaal werden vorig jaar 19.688 asielaanvragen ingediend, goed voor een stijging van vijf procent in vergelijking met 2016, toen 17.710 aanvragen werden geregistreerd.
  De toename van […]

 • N-VA gaat door de knieën voor mystery calls

  Jarenlang heeft N-VA stoer zitten verkondigen dat er met haar géén anonieme praktijktesten bij werkgevers zullen komen in verband met zogenaamde ‘discriminatie’ bij aanwervingen of in de bedrijfsvoering. In juli 2017 verklaarde N-VA-kamerlid Wim Vander Donckt in dat verband nog: “We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?”
  Vandaag in De Kamer gaat N-VA dan toch door de […]

 • Dringende medische hulp voor illegalen vestigt nieuw record in 2016

  In 2016 werd door de federale overheid niet minder dan 51 miljoen euro uitgegeven voor dringende medische hulp aan personen die illegaal in dit land verblijven. Daarmee wordt het record van 2015 opnieuw verbroken. Het toont volgens het Vlaams Belang aan dat het aantal illegalen onder de regering-Michel/De Wever alleen maar is toegenomen én dat […]

 • Aantal illegalen op onze snelwegparkings verviervoudigd

  Het aantal illegalen dat betrapt wordt op onze snelwegparkings is de afgelopen vijf jaar zowat verviervoudigd. In hun poging in vrachtwagens te sluipen, gaan ze ook steeds agressiever te werk. Dat blijkt alvast uit cijfers die ik opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
  “Stop niet in België”. Zo luidde het advies van de Nederlandse sectorfederatie Transport en Logistiek […]

 • Begroting 2018: regering doet exact wat ze vorige regering verwijt, schulden doorschuiven naar de volgende generaties

  Vandaag wordt in De Kamer de begroting 2018 gestemd.
  Hieronder leest u mijn tussenkomst tijdens de begrotingsbespreking, hier kan u ze herbekijken.
  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, de voorliggende begroting bevat onvoldoende structurele maatregelen, een staatsschuld die hallucinant hoog blijft, een blijvend structureel onevenwicht tussen inkomsten en uitgaven, een overheidsbeslag dat nog altijd boven 50 […]

 • Fusie Brusselse politiezones: “draagvlaknationalisme” N-VA eens te meer obstakel voor noodzakelijk beleid

  Samen met zijn federale collega Koen Geens (CD&V) overlegde minister van binnenlandse zaken en veiligheid Jan Jambon (N-VA) met de conferentie van 19 Brusselse burgemeesters over veiligheid. Van de noodzakelijke fusie van de Brusselse politiezones is na deze vergadering nog steeds geen sprake.
  Het is intussen zelfs zover gekomen dat Jan Jambon de noodzakelijke fusie van […]

 • Ex-ministers krijgen van de traditionele partijen nog altijd een bezoldigde medewerker op kap van de belastingbetaler

  Traditionele partijen kunnen geen afscheid nemen van graaicultuurTen tijde van Open VLD’er Guy Verhofstadt, toen alles mogelijk was en niets op kon, werd een regeling ingevoerd waarbij ex-ministers en staatssecretarissen nog tot vier jaar, en momenteel tot vijf jaar, na hun uittreding op kosten van de belastingbetaler twee medewerkers ter beschikking krijgen. Deze regeling is […]

 • Eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde onmogelijk gemaakt door wie daarover nu aan de klaagmuur staat

  Recent kwam aan het licht dat een Franstalige Brusselse rechter in drie vonnissen zwaar beledigende en taalracistische opmerkingen heeft neergeschreven aan het adres van het parket en de politie van Halle-Vilvoorde, waarover nu terecht heel wat commotie bestaat. Onder meer 35 Vlaams-Brabantse burgemeesters vragen nu een volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde.
  Het Vlaams Belang is het met […]

 • Islamextremistische verenigingen in vijf jaar tijd met helft toegenomen

  Op vijf jaar tijd is het aantal radicaal-islamitische vzw’s en feitelijke verenigingen met de helft toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die ik bemachtigde bij justitieminister Geens.
  De commotie omtrent de lezingen in het stadhuis van Genk van moslimprediker Abid Tounssi maakte andermaal duidelijk hoe diep het islamextremisme in dit land zit geworteld. Omdat tot hiertoe nog […]