Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Communautaire stilte reikt tot in Catalonië

  Vanavond organiseert de Vlaamse Volksbeweging een kaarsenwandeling naar het Spaans consulaat-generaal in Brussel ter ondersteuning van de democratie in Catalonië. Ook ik zal daar mijn steun betuigen. Hopelijk kan het referendum doorgaan en hopelijk wordt het resultaat een duidelijke JA.
  Wat dan het standpunt van de regering zal zijn is niet duidelijk. Ondanks eerdere stoere verklaringen […]

 • “Opkuisen” Maximiliaanpark dringend nodig

  Gisteren werd in het vragenuurtje in de Kamer een uitgebreid debat gevoerd over de “opkuis” van het maximiliaanpark.
  Hier kan u mijn tussenkomst herbekijken, hieronder leest u het verslag.
   
  Barbara Pas: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, eindelijk is men begonnen met de opkuis van het Maximiliaanpark.
  De staatssecretaris had overschot van gelijk toen hij zei dat het […]

 • Zoveelste achteruitgang op taalgebied onder de regering-Michel

  Vandaag werd in de Kamer een wetsontwerp besproken en ook gestemd waarmee onder meer het onderwijs aan de Koninklijke Militaire School (KMS) zo goed als volledig wordt verengelst.
   
  Hier kan u mijn tussenkomst in de plenaire vergadering herbekijken.
  Hieronder kan u ze lezen.
   
  “Collega’s,
  Ik hoorde gisteren op de radio minister-president Bourgeois, naar aanleiding van het gastcollege dat hij […]

 • Straffe woorden, nu nog straffe daden

  Straffe woorden, nu nog straffe daden, dat was mijn reactie op de heisa omtrent de tweet over illegalen in het Maximiliaanpark van staatssecretaris Theo Francken. Samen met mijn partij steun ik Francken volmondig in zijn woorden, maar wij willen nu ook daden zien.
  Kijken we maar naar de recentste cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Daaruit blijkt […]

 • Schenking van 1.000 euro aan Blijdorp Dendermonde

  Elk jaar reikt het Flor Grammensfonds de zogenaamde ‘Flor Grammensprijs’ uit aan verenigingen, initiatieven of personen die in de geest van onbaatzuchtige actie van wijlen Flor Grammens de Vlaamse ontvoogding en het Vlaams bewustzijn bevorderen. Dit jaar ging de prijs naar de drie V-kamerleden Barbara Pas, Hendrik Vuye en Veerle Wouters. “Drie mensen die zich […]

 • N-VA laat “V” vallen: geen communautaire ambities in 2019

   
  Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken herhaalt oproep voor V-front
  De kogel is door de kerk: bij monde van hun voorzitter Bart De Wever laat de N-VA het communautaire definitief in de koelkast waar de partij het na de vorige verkiezingen zelf in plaatste.
  In zijn nawoord in het eerder dit jaar gepubliceerde boek Onvoltooid Vlaanderen stelde N-VA […]

 • Echte vluchtelingen zijn best gebaat bij tijdelijke hervestiging in landen uit de eigen regio

  Staatssecretaris Francken is momenteel in Libanon voor de selectie van een duizendtal vluchtelingen met de bedoeling deze naar dit land te laten overvliegen om hen hier definitief te hervestigen.
  Voor het Vlaams Belang is de hervestiging van vluchtelingen uit verre regio’s, ook als het om echte oorlogsvluchtelingen gaat, echter absoluut geen goed idee en biedt dit […]

 • N-VA keurde naturalisatie Somalische terrorist goed

  De tot Belg genaturaliseerde terrorist van Somalische afkomst die vrijdag twee militairen aanviel, had zijn Belgische identiteitskaart onder meer te danken aan het stemgedrag van de N-VA. Dat blijkt uit de stemmingsverslagen.
  Terwijl staatssecretaris Francken stoer stelt dat de kans klein is dat Haashi Ayaanle onder een N-VA-regering Belgische identiteitspapieren had verkregen, blijkt dat diezelfde partij […]

 • Vlamingen krijgen 4.277 jobs te weinig in federaal openbaar ambt

  Op 1 januari 2017 telde het federaal openbaar ambt 68.882 ambtenaren, waarvan er 37.015 (53,74%) door Nederlandstaligen worden bezet en 27.552 (46,26%) door Franstaligen. Dat blijkt uit tellingen die ik verrichtte op basis van de federale webstek pdata, waarin op zesmaandelijkse basis een overzicht wordt gegeven van de Belgische ambtenarij.
  Vlamingen vormen 60 procent van de […]

 • Beleidspartijen hebben les nog altijd niet geleerd

  Uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Justitie Geens blijkt dat van januari 2015 tot en met juni 2017 in dit land niet minder dan 289 personen werden veroordeeld voor terroristische activiteiten. U leest dat wel degelijk goed: twee-honderd-negen-en-tachtig personen veroordeeld voor terroristische misdrijven.
  Daarmee mag duidelijk zijn dat dit land, we mogen gerust stellen […]