Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • ​​​​Tweetaligheid Brusselse politie boert verder achteruit

  Elk jaar vraagt ik aan de minister van Binnenlandse Zaken de cijfers op over de stand van zaken met betrekking tot de tweetaligheid van de Brusselse politie. Wettelijk gezien moet elke politiebeambte immers tweetalig zijn voordat hij kan worden aangeworven.
  Uit de cijfers op datum van 1 januari 2019, blijkt dat het aantal tweetalige politiebeambten er […]

 • Koninklijke reizen kosten belastingbetaler 843.000 euro

  Dat het Belgische koningshuis vliegtuigen van de luchtmacht gebruikt als reisbureau is al jaren een doorn in het oog van heel wat belastingbetalers. Maar dat heeft de welbekende reislust van de Saksen Coburgs alvast niet getemperd, integendeel, zo blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister Reynders.
  De twee Koningskoppels Filip en Mathilde en Albert en […]

 • Kracht van verandering in Dendermonde? Aargh, iel aargh…

  Traditioneel voor het begin van de bestuursperiode moesten er heel wat afvaardigingen van de stad in intercommunales en verenigingen allerhande geregeld worden op de Dendermondse gemeenteraad gisteren.
  Net zoals bij het begin van de vorige bestuursperiode zes jaar geleden, spraken alle oppositiepartijen onderling af wie men namens de oppositie voor welke functie zou voordragen. Voor de vorige […]

 • Politiek proces Catalonië: Nationalisme is geen misdaad

  Vandaag start in Spanje het proces tegen tien Catalaanse politici en twee leiders van Catalaanse burgerorganisaties. Ze staan terecht voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017. Dit is een politiek proces, waarbij de fundamentele vrijheid van een volk om zijn eigen toekomst uit te stippelen op een grove manier wordt gefnuikt.
  In oktober 2017 […]

 • Belgenfabriek blijft op volle toeren draaien

  Niveau bereikt peil van Verhofstadt II
  36.215. Dat is het aantal buitenlanders dat afgelopen jaar Belgische papieren in de schoot kreeg geworpen na een naturalisatie of een nationaliteitsverwerving.
  Hoewel sommige media aangaven dat het om een licht dalende trend ging ten opzichte van 2017, blijven de cijfers uitzonderlijk hoog. Hoger zelfs dan onder de regeerperiode Di Rupo. Onder de […]

 • Asielcijfers bewijzen: ministernamen zijn veranderd maar beleid is hetzelfde gebleven

  Het aantal asielaanvragen zit opnieuw in een stijgende lijn. Dat blijkt opnieuw uit de nieuwste cijfers van het Commissariaat -Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). In januari klopten 2.765 mensen aan in ons land. Het hoogste aantal sinds de asielcrisis van 2015 en een stijging van 121 procent ten opzichte van de maand […]

 • Zelfbediening vanaf de eerste gewone gemeenteraad…

  Op de gemeenteraad van 30 januari laatstleden, de eerste gewone Dendermondse gemeenteraad van de nieuwe bestuursperiode na de installatievergadering begin januari, werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd. Vlaams Belang diende drie amendementen in op dit reglement (in bijlage) aangezien de meerderheid twee betaalde commissieraadsleden per commissie extra wil invoeren. Vlaams Belang wilde dit […]

 • Steek Marokkaanse beroepscrimineel in gesloten centrum

  Het Vlaams Belang reageert verbouwereerd op het nieuws dat een Marokkaanse beroepscrimineel, die illegaal in het land verblijft, vrij werd gelaten omdat Marokko hem de toegang tot het land weigerde.  
  Mustapaha Bali, een gerenommeerde crimineel met zware drugsfeiten en verkrachting op zijn palmares, werd afgelopen dinsdag vrijgelaten omdat Marokko hem de toegang weigerde. Volgens justitieminister […]

 • Omdat het moet

  Onderstaande nieuwjaarscolumn verscheen deze week op Splits.be
   
  Omdat het moet
  Wie in de periode van Michel I communautaire eisen of voorstellen aan de agenda van de Kamer van volksvertegenwoordigers plaatste, was er telkens aan voor de moeite. Ikzelf probeerde nochtans het communautaire vuur altijd weer opnieuw aan te wakkeren en de ‘Vlaamse’ regeringspartijen bij de les te […]

 • Bescherm onze mensen

  Met de slagzin “Bescherm onze mensen” trapte Vlaams Belang vanmiddag de campagne voor de Vlaamse, federale en Europese stembusgang van 26 mei af.  
  “Als de laatste dagen – denk maar aan Molenbeek – opnieuw een zaak hebben aangetoond, is het wel dat de mensen recht hebben op bescherming. De zo geprezen multiculturele samenleving is een tijdbom […]