Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Piek gezinsherenigingen gevolg van lakse wetgeving

  Uit de nieuwe cijfers van Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat het aantal aanvragen tot gezinshereniging met driekwart is gestegen ten opzichte van het jaar voordien. De forse stijging van het aantal erkende asielzoekers die beroep doen op gezinshereniging is een gevolg van de halsstarrige weigering van Theo Francken om – in tegenstelling tot andere Europese landen […]

 • Communautaire stilstand leidt ook tot afbraak taalwet

  Onderstaande column van mijn hand verscheen op Doorbraak.be en Splits.be
   
  De N-VA beheerst de kunst om al stilstaand achteruit te gaan

  Dat deze regering een communautaire stilstand van vijf jaar heeft afgesproken, hebben we al tot in den treure toe mogen ervaren. En dat de N-VA deze afspraak uiterst scrupuleus navolgt, ook dat hebben we intussen al […]

 • Islamextremisme op internet tot nog toe nauwelijks aangepakt

  Na de aanslagen van Parijs in november 2015 kondigde de regering-Michel een hele reeks actiepunten aan om het moslimextremisme aan te pakken. Eén van die actiepunten bestond erin de propaganda op internet van deze haatzaaiers tegen het westen aan te pakken.
  Het is immers ruim bekend dat het internet één van de belangrijkste propaganda- en communicatiekanalen […]

 • Slechts 48% van jobs bij federale wetenschappelijke instellingen voor Vlamingen

  Uit een telling die ik verrichtte over de verdeling van de betrekkingen tussen Vlamingen en Franstaligen bij de federale wetenschappelijke instellingen, blijkt dat in de 14 instellingen waar het over gaat de Vlamingen, die ca. 60% van de bevolking uitmaken, slechts 48% van de jobs bezetten en de Franstaligen, met ca. 40% van de bevolking, […]

 • Gevangenissen puilen nog altijd uit van illegalen

  Hoewel deze regering naar eigen zeggen haar best doet om illegalen die in onze gevangenissen zitten het land uit te zetten, blijkt in werkelijkheid dat onze gevangenissen nog altijd uitpuilen van vreemdelingen zonder recht op verblijf in dit land. Dat blijkt althans uit het antwoord van minister van Justitie Geens op mijn vraag.
  Op 11 januari […]

 • 1 jaar na 22/3: antiterreurbazooka blijkt een waterpistool

  Een jaar geleden kondigde de regering-Michel een heuse ‘bazooka’ antiterreurmaatregelen aan. Drieëndertig om precies te zijn. Ik vuurde een salvo aan vragen af om te achterhalen wat wel en wat niet gerealiseerd is. Conclusie: de antiterreurbazooka blijkt een waterpistool. Van de drieëndertig beloofde acties verdwenen er 15 in de vergeetput.
  De meest in het oog springende […]

 • Daad bij woord voegen en AZG niet meer financieel steunen

  De uithaal van staatssecretaris Francken naar de reddingsacties van Artsen zonder Grenzen is hypocriet. Artsen Zonder Grenzen krijgt immers geld van de regering, en bovendien speelt de Belgische zeemacht zélf veerdienst voor illegale migratie naar het Europese vasteland.
  Naar aanleiding van reddingsacties op de Middellandse Zee van Artsen Zonder Grenzen, haalde staatssecretaris voor Asiel en Migratie […]

 • Manifestatie tegen nieuwe moskee in Lokeren

  Gisterenavond organiseerden we een vreedzame protestactie tegen de bouw van een nieuwe moskee aan het Vrijheidsplein in Lokeren.
  Dit was mijn toespraakje:
  “Op mijn beurt welkom allen op het Vrijheidsplein.
  Terwijl de Marokkaanse gemeenschap hier in Lokeren in de Hoedhaarstraat een nieuw gebedshuis aan het bouwen is gaf het stadsbestuur nu ook goedkeuring aan de Turkse gemeenschap voor […]

 • Wallonië steeds afhankelijker van het OCMW-infuus

  In 2015 besteedde de federale overheid meer dan 1 miljard euro aan terugbetalingen aan OCMW’s. Nauwelijks iets meer dan één vierde daarvan ging naar Vlaanderen. Veruit de grootste slokop blijft Brussel, maar ook in Wallonië gaat het volledig de verkeerde kant op.
  Dat blijkt althans uit het antwoord dat ik kreeg van minister voor Maatschappelijke Integratie […]

 • Federale regering bestendigt polygamie !

  Oproep aan N-VA om het verdrag tussen België en Marokko niet goed te keuren.

  Vanmiddag zal de ‘overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het koninkrijk België en het koninkrijk Marokko’ aangenomen worden in de Kamer. Uit die overeenkomst blijkt dat België polygamie blijvend ondersteunt.

  In een vorige versie van het verdrag bepaalde artikel 24 § 2 van het […]