Nieuws

Nieuwsberichten door Barbara Pas

 • Oikofobe capitulards

  Naar aanleiding van de moorddadige aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem werd in april 2016 een parlementaire onderzoekscommissie opgericht. Die leverde nu een eindverslag van 938 bladzijden af, waarover vandaag in de Kamer wordt gedebatteerd.
  Het Vlaams Belang werd van in het begin geweerd uit de werkzaamheden van deze commissie en dat blijkt […]

 • Late NVA-reactie toont juistheid kritiek Vlaams Belang over aanpassing Spoorcodex aan

  Vandaag, op 24 oktober, vijf dagen nadat de wetswijziging over de Spoorcodex gestemd werd in De Kamer (voorbije donderdag 19/10) reageerde NVA nog met een persbericht rond een zogenaamd misverstand rond de reden van de tegenstem van Vlaams Belang terzake. Alsof Vlaams Belang ergens zou beweerd hebben dat er toegevingen zouden gedaan zijn over taalgebruik […]

 • Bespreking verslag parlementaire onderzoekscommissie 22 maart is klucht

  Traditionele partijen voeren doofpotoperatie door en trekken niet de nodige lessen
  Deze voormiddag legde de Conferentie van voorzitters van de Kamer – waar het Vlaams Belang niet in zetelt – de spreektijd vast voor de parlementaire bespreking, nu donderdag aanstaande, van de besluiten van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de terreuraanslagen van 22 […]

 • Uitspraken van Rutten stigmatiseren thuiswerkende ouders en zijn de facto een belastingverhoging

  Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil van het huwelijksquotiënt af. Vrouwen blijven volgens Rutten daardoor immers te vaak thuis terwijl zij hen naar eigen zeggen “wil emanciperen”. Ik ben het daar absoluut niet mee eens.
  Het huwelijksquotiënt dat Rutten wil afschaffen is een fiscaal voordeel waarvan wettelijk samenwonenden en gehuwden profiteren. Zo krijgt een partner of echtgenote […]

 • Regering Michel versoepelt taalkennisvereisten voor treinbestuurders

  Gisteren werd in De Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex (2616/3) gestemd.
  Hier leest u mijn stemverklaring, de verklaring waarom het Vlaams Belang dit wetsontwerp niet steunde:
   
  Barbara Pas (VB): “Mijnheer de voorzitter, collega’s, er staan heel veel goede zaken in onderhavig wetsontwerp – het zou erg zijn, mocht dat niet […]

 • “Veiligheid verdraagt geen uitstel”

  In het vragenuurtje in de Kamer kwam vandaag de veiligheid van de wapenproefbank in Luik aan bod. Hieronder leest u het verslag van mijn vraag hierover aan minister Peeters. Hier kan u het herbekijken. 
   
  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, vorige week nog stelde de premier in zijn beleidsverklaring dat veiligheid een prioriteit is voor deze […]

 • Tussenkomst beleidsverklaring

  Vandaag wordt in De Kamer het vertrouwen in de regering Michel gestemd. Waarom deze regering van het Vlaams Belang het vertrouwen niet krijgt leest u hieronder, in mijn tussenkomst bij de bespreking van de beleidsverklaring.
  Hier kan u de tussenkomst bekijken.
  “Collega’s, collega De Roover is daarstraks zijn uiteenzetting begonnen met de mededeling dat alleen een advocaat […]

 • Beleidsverklaring regering Michel: de kloof tussen retoriek en realiteit

  De goed-nieuws-show die deze middag door de Kamer galmde, staat in schril contrast met de realiteit bij de mensen. 1 op 7 mensen leeft in armoede, de werkzaamheidsgraad blijft fors onder het Europees gemiddelde en de pensioenen behoren tot de laagste van de EU. Er gaapt een ravijn tussen de regeringsretoriek en de harde realiteit […]

 • 7de dag

  Deze ochtend was ik samen met alle Vlaamse fractieleiders uit De Kamer te gast in het VRT-programma De Zevende Dag voor een debat over Catalonië.
  De reactie van mijn oudste dochter (6 jaar) na het bekijken van de uitzending was : “Mama, waarom mag jij van die mevrouw nooit iets zeggen en die rare meneer naast […]

 • “De wil van een volk laat zich niet door wetten begrenzen”

  Gisteren werd in het vragenuurtje in De Kamer een uitgebreid debat gevoerd over Catalonië. Ik beet de spits af. Hieronder leest u het verslag. Hier kan u mijn tussenkomst herbekijken.
   
  “Mijnheer de eerste minister, eerst en vooral bedank ik u, omdat u de vragen beantwoordt en bij vragen over Catalonië niet wegloopt zoals minister Jambon.
   Afgelopen […]